Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden gedaan in Nijmegen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 11-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Franchise. Franchisenemer huurt zijn bakkerswinkel van franchisegever. Niet aannemelijk gemaakt dat verslechtering financiële situatie is veroorzaakt door nieuw huurconditiestelsel...
Datum uitspraak: 29-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Piket. Continueren opvang COA, beeindiging verstrekkingen. Bijzondere omstandigheden. Artt. 10 en 11 Vw. Verzoek gedeeltelijk toewijzen. ”
Datum uitspraak: 28-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Somalië, intrekking asielvergunning, verstrekking onjuiste gegevens, individueel ambtsbericht
Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verhuur van zorgcomplex. Huurprijs op basis van Besluit geldelijke steun huurwoningen gekoppeld aan door gemeente gegarandeerde lening. Op grond van overeenkomst eindigt de huur als...
Datum uitspraak: 1-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een voorwaardelijk ontbindingsverzoek dat na 1 juli 2015 ter griffie is binnengekomen, wordt niet gezien als een geding dat betrekking heeft op een voor 1 juli 2015 verrichte opzegging...
Datum uitspraak: 4-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Arbeidszaak; ontbinding o.g.v. 7:685 BW; Beroep werknemer op opzegverbod wegens ziekte slaagt. Conditio sine qua non verband tussen het verzoek en de arbeidsongeschiktheid nu werknemer...
Datum uitspraak: 24-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

BW artt. 6:217; 3:33, 44. Overeenkomst van geldlening, totstandkoming; vernietigbaarheid wegens misbruik van omstandigheden; bewijskracht authentieke akte.
Datum uitspraak: 2-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eenzijdige vermindering salaris onder de gegeven omstandigheden niet toegestaan.
Datum uitspraak: 26-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De kantonrechter is van oordeel dat voor de door Vérian eenzijdig opgelegde functieherindeling en de daarmee samenhangende loonsverlaging niet een inhoudelijk toereikende grond bestaat....
Datum uitspraak: 23-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil, Kanton, Werkgeversaansprakelijkheid. Causaal verband tussen Hernia en ongeval. Uitleg deskundigenbericht. Afwijken van voor zijn beroepsgroep geldende richtlijn door de...