Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

18 Rechterlijke Uitspraken

18 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen gedaan in Middelburg.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 7-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil inzake eigendomsrecht perceel. Discrepantie tussen op veldtekening ingevolge de wet op de grondbelasting gebaseerde kadastrale kaart en informatie uit notariƫle akten.
Datum uitspraak: 29-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Benoeming vereffenaar
Datum uitspraak: 24-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

In het kader van een WOZ-procedure is aan belanghebbenden een kostenvergoeding toegekend. Hierbij is voor de telefonische hoorzitting 0,5 punt meegenomen. Ter zitting is vast komen te...
Datum uitspraak: 23-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering van zorgverzekeraar gericht tot de executeur testamentair en de erfgenamen van de overleden debiteur. Vordering tegen executeur wordt afgewezen omdat die de aanwijzing niet...
Datum uitspraak: 25-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Dwangsom; opschorting bezwaartermijn; premature ingebrekestelling; waardebepaling Wet WOZ. Voor opschorting van bezwaartermijn is niet voldoende dat belanghebbende heeft verzocht om een...
Datum uitspraak: 10-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroepsfout notaris. Erflater had de wens een stichting op te richten voor zijn nalatenschap en van daaruit uitkeringen te doen aan behoeftige mensen. Eisers waren geen erfgenaam maar...
Datum uitspraak: 3-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eigendomsverkrijging van een strook grond door verjaring. Bezit te goeder trouw op basis van persoonlijk recht.
Datum uitspraak: 23-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Koper doet beroep op financieringsbeding in koopovereenkomst van een appartement. Verkoper stelt dat koper dat niet tijdig en onvoldoende gedocumenteerd heeft gedaan. De koper had niet...
Datum uitspraak: 16-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bevoegdheid afdeling civiel of kanton. Vordering gebaseerd op verduistering in dienstbetrekking ten onrechte aangebracht bij afdeling civiel. Door dit handelen te kwalificeren als...
Datum uitspraak: 18-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Testament kort voor overlijden tijdens ziekenhuisopname opgemaakt. Inhoud anders dan kort daarvoor met familielid besproken. Geen geestelijke stoornis; geen nietig testament.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature