Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning gedaan in Middelburg.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad gemeente door aanvrager vergunningen voor exploitatie discotheek niet te informeren over strijdigheid met bestemmingsplan en vertrouwen te wekken dat exploitatie...
Datum uitspraak: 25-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Burenrecht. Artikel 5:50 BW . Toestemming eigenaar naburig erf ? Artikel 5:52 BW .
Datum uitspraak: 1-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Woningbouwproject wordt vanwege de economische crisis niet gerealiseerd. Daar gedaagde (projectontwikkelaar) overeengekomen was dat eiser in 10 jaarlijkse termijnen van € 675.000,00...
Datum uitspraak: 6-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vraag of gemeente zich ten opzichte van projectontwikkelaars voldoende heeft ingespannen voor de realiseren van een leisurecenter inclusief detailhandel. Rechtbank oordeelt dat gemeente...
Datum uitspraak: 18-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verkrijgende verjaring van stuk grond. Vordering is verjaard door bezit dat langer dan 20 jaar heeft geduurd zonder stuiting
Datum uitspraak: 30-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Hinder als gevolg van nieuwbouw naastgelegen perceel. Deskundigenonderzoek naar lichtopbrengst. Vordering tot verwijdering vensters afgewezen omdat ramenondoorzichtig zijn gemaakt.
Datum uitspraak: 10-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

wets artikelen 5.18 Wabo Invordering kosten bestuursdwang/dwangsommen bij rechtsopvolger overtreder kan niet zonder belangenafweging; Rechtbank noemt expliciet de af te wegen...
Datum uitspraak: 29-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gemeente realiseert speelkooi in woonwijk. Omwonenden stellen dat speelkooi overlast veroorzaakt met als gevolg verminderd woongenot en waardedaling huizen. Beoordeeld wordt het handelen...
Datum uitspraak: 13-2-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Datum uitspraak: 21-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Wat mag van een goed en zorgvuldig handelende architect worden verwacht?

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature