Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

85 Rechterlijke Uitspraken

85 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen gedaan in Leeuwarden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 4-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Schenking. Misbruik van omstandigheden. Bewijslastverdeling. Beroep erfgenaam op vernietigbaarheid schenking wegens misbruik van omstandigheden. Stelplicht en bijzondere regel inzake...
Datum uitspraak: 29-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Afwikkeling van niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding tussen langstlevende echtgenoot en erfgenamen van de overleden vrouw.
Datum uitspraak: 28-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Hof merkt een opgeworpen incident tot “uitlaten hoedanigheid ex artikel 2:19 BW ” aan als te zijn gericht op de vraag welke materiële procespartij als wederpartij beschouwd dient te...
Datum uitspraak: 28-2-2017
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Onderbewindstelling. Gegronde reden om af te wijken van de voorkeur van de rechthebbende.
Datum uitspraak: 7-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Verdeling van nalatenschappen ouders. Geen schulden van de ene erfgenaam aan de nalatenschappen. Geen rekening & verantwoording of afgifte administratie.
Datum uitspraak: 28-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht, internationale aspecten. Nederlandse rechter bevoegd, Nederlands recht van toepassing. Uitleg testament.
Datum uitspraak: 15-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

verjaring/contractuele boete vorderingsrecht afwijzing opheffing erfdienstbaarheid
Datum uitspraak: 24-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:9 BW . Bestuurder heeft leningen verstrekt aan een (onbekende) derde zonder rente- en aflossingsverplichtingen vast te leggen en zonder...
Datum uitspraak: 19-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Na overlijden van belanghebbende en verwerping van de nalatenschap door de erfgenamen is het belang aan het hoger beroep ontvallen.
Datum uitspraak: 28-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen matiging kosten rechtsbijstand in verband met de reistijd van de advocaat.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature