Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning gedaan in Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Wob. Misbruik van recht.
Datum uitspraak: 18-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schadestaatprocedure. Overname aandelen in een BV. Tekortkoming door niet nakoming garanties, althans onvolledige inlichtingen verstrekken m.b.t. begroting omzet en milieueisen. Causaal...
Datum uitspraak: 23-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Omstreeks juni 2002 is gebleken dat de resultaten in de Nederlandse Zeugenhouderij verminderden. Uit onderzoek kwam naar voren dat door Nederlandse varkenshouders toegepast varkensvoer...
Datum uitspraak: 23-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

milieudelicten; Wet op de economische delicten, Wet milieubeheer, Besluit emissie-eisen tookinstallaties milieubeheer A. Meerdere delicten. Verdachte heeft er niet voor gezorgd dat de...
Datum uitspraak: 23-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

milieudelicten; Wet op de economische delicten, Wet milieubeheer, Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Meerdere delicten. Verdachte heeft nagelaten melding te doen van werkzaamheden...
Datum uitspraak: 21-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bindend advies; planschade; Eiser is sedert 1996 eigenaar van een onroerende zaak. In 2002 is door de gemeente bouwvergunning verleend voor de bouw van een manege pal achter het perceel van...
Datum uitspraak: 30-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid gemeente; Grote brand op schip dat in verband met werkzaamheden enkele maanden in de haven is afgemeerd. Ten gevolge van de brand wordt een nabijgelegen industriegebied...
Datum uitspraak: 23-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Niet openbare Europese aanbesteding. Eiseres heeft binnen 15 dagen zonder voorafgaand verlof van de voorzieningenrechter een kort geding aanhangig gemaakt. Naar het oordeel van de...
Datum uitspraak: 10-11-2004
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige voorziening bewoners tegen door tennisverenging te plaatsen lichtmasten afgewezen. Door bewoners gestelde schending van gemaakte afspraken is niet aannemelijk geworden. Geen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature