Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

87 Rechterlijke Uitspraken

87 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning gedaan in Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 7-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De onroerende zaak was ten tijde van de verkrijging niet aan te merken als een woning, omdat de onroerende zaak de oorspronkelijke aard van onderwijsgebouw niet had verloren. De...
Datum uitspraak: 25-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussen partijen is niet in geschil dat het terrein waarop gebouwd wordt, evenals de omliggende percelen, zowel in de breedte als de lengte een glooiend karakter hebben zodat vaststelling...
Datum uitspraak: 12-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft de verzoeken van eisers om planschade terecht afgewezen nu sprake was van voorzienbaarheid. De beroepen worden ongegrond verklaard
Datum uitspraak: 13-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen sprake van een bevoegdhedenovereenkomst, dus van het niet nakomen van enige daaruit voortvloeiende verplichting kan geen sprake zijn. Geen sprake van onrechtmatige daad. Ten...
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

3 van 33 zaken. De verhuurderheffing is niet in strijd met de artikelen 1 EP, 14 EVRM en 26 IVBPR. De stelling dat de heffingsgrondslag zou moeten worden verminderd voor zover sprake is...
Datum uitspraak: 11-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Nakoming overeenkomst door gemeente.
Datum uitspraak: 24-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Uitleg erfdienstbaarheid. Onmogelijkheid uitoefening erfdienstbaarheid
Datum uitspraak: 2-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzet. Koopovereenkomst m.b.t. recreatiewoning tot stand gekomen. Beroep op dwaling door gedaagde/eiser in het verzet faalt. Sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van...
Datum uitspraak: 10-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort Geding. Huur bedrijfsruimte. De rook- en roetschade wordt aangemerkt als een gebrek. Dit gebrek is geen grond voor een huurprijsvermindering of opschorting.
Datum uitspraak: 10-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

beroep niet-ontvankelijk voor zover gericht tegen de invordering van een verbeurde dwangsom wegens gebrek aan procesbelang. Beroep gegrond voor zover gericht tegen de afwijzing van het...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature