Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

21 Rechterlijke Uitspraken

21 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht gedaan in Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering tegen curator tot afgifte schroot. Vermenging. Schroot is niet meer individualiseerbaar. Eigendom kan niet worden aangetoond en vastgesteld. Gepretendeerde eigendom is teniet...
Datum uitspraak: 24-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Artikel 284 Faillissementswet . Afwijzen toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling. Piloot.
Datum uitspraak: 4-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

WMO 2015. Herindicatie huishoudelijke hulp. Maatwerkvoorziening niet geconcretiseerd.
Datum uitspraak: 8-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzet gegrond. Bobog verzoek tijdens verzet toegewezen. De rechtbank stelt voorop dat opposante een beroep op betalingsonmacht uiterlijk binnen de betalingstermijn als vermeld op de...
Datum uitspraak: 28-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De aanvraag van verzoeker om bijstand is afgewezen omdat hij een gezamenlijke huishouding voert. Vooralsnog is volgens de voorzieningenrechter niet aannemelijk dat de antwoorden die...
Datum uitspraak: 31-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werkloosheidswet. Faillissement, betalingsonmacht werkgever, loongarantieregeling. Artikel 62, tweede lid, van de WW . Er bestaat geen recht op overname van de loonbetalingsverplichting...
Datum uitspraak: 26-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Invorderingswet 1990. Melding betalingsonmacht. Eiser heeft, namens de BV, tweemaal schriftelijk om uitstel van betaling verzocht voor naheffingsaanslagen loonbelasting en daarbij...
Datum uitspraak: 29-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Invorderingswet 1990. Eiseres was in de periode van 13 juli 2012 tot 13 september 2012 geen bestuurder van de BV. Eiseres is naar het oordeel van de rechtbank voor onbetaald gebleven...
Datum uitspraak: 25-9-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verbod tenuitvoerlegging vonnis. Bij beschikking van 9 januari 2013 heeft de rechtbank Noord-Holland de alimentatie vastgesteld op een bedrag van € 439,00 per maand per kind. Tegen...
Datum uitspraak: 18-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongegrondverklaring verzet, niet in strijd met artikel 6 EVRM .

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature