Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

10 Rechterlijke Uitspraken

10 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsongeval gedaan in Haarlem.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging WIA loonaanvullingsuitkering na bezwaar ex-werkgever. Geen schending 4:8 en 7:3 Awb. Onderzoek niet onzorgvuldig. Beroep ongegrond.
Datum uitspraak: 17-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Zw. Beëindiging ziektewetuitkering na bezwaar van ex-werkgever. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat bij een herbeoordeling in het kader van de ziektewet, na het eerste jaar, het...
Datum uitspraak: 31-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werknemer die na arbeidsongeval de eigen functie om medische redenen niet meer kan uitoefenen. Volgens arbeidsdeskundig onderzoek...
Datum uitspraak: 6-2-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bedrijfsongeval. Eiser, op wie de WSNP van toepassing is verklaard, vordert schadevergoeding. Volgens gedaagde is de vordering verjaard. Stuiting van de verjaring door middel van een...
Datum uitspraak: 26-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag op staande voet. Eiser, leidinggevende, is door werkgever op staande voet ontslagen in verband met het treiteren en discrimineren van een homoseksuele collega en het schenden van...
Datum uitspraak: 27-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank is met verweerder van oordeel dat het gebruik van de gronden als kennel, waaronder in het bijzonder moet worden verstaan het fokken van honden […] niet is aan te merken...
Datum uitspraak: 2-2-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval. Eiser, chauffeur van een diepvriesvrachtwagen, glijdt uit op de laadvloer van de vrachtwagen bij het naar binnen trekken van pallets met bloedplasma. Eiser vordert...
Datum uitspraak: 28-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onredelijk ontslag. Samenloop met schadevergoeding op grond van artikel 7:658 BW . Werknemer meent dat werkgever tijdens dienstverband zich onvoldoende heeft ingespannen om...
Datum uitspraak: 2-2-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Letselschadezaak. Aansprakelijkheid ex artikel 7:658 BW staat vast op grond van eerdere uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Hieraan komt gezag van gewijsde toe. Het rapport van bij...
Datum uitspraak: 5-6-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Een eerder door de werkgever ingediend ontbindingsverzoek is afgewezen. Thans wordt de vordering van de (voor zijn eigen functie ongeschikte) werknemer, die er toe strekt dat hem een...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature