Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteding gedaan in Groningen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 6-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Rioolheffing gemeente Menterwolde. Heffingsambtenaar verstrekt vereiste inlichtingen niet ten aanzien van de post “Mutatie egalisatiereserve”. Verordeningen daarom geheel onverbindend.
Datum uitspraak: 22-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Realisering busstation op industrieterrein Bolsward. Busstation past grotendeels binnen bestemming. Afwijking. Ruimtelijke onderbouwing ondeugdelijk voor wat betreft geluidsaspecten, met...
Datum uitspraak: 2-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Subsidie in het kader van Europees Integratiefonds (EIF). Vaststelling en terugvordering. Besluit van de Europese Commissie van 22 december 2011, C (2011) 9771. Richtsnoeren.
Datum uitspraak: 2-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding voor de levering van brandweerauto’s. Grossman-verweer van de aanbestedende dienst gehonoreerd. Beroep op inhoudelijke gebreken - enigszins ten overvloede – afgewezen.
Datum uitspraak: 30-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding van zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Gemeenten stellen eisen die verlening van zorg in natura bevordert en het aankopen van...
Datum uitspraak: 19-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Overheidsaanbesteding. Geschil over het niet-aanbesteden van het ophalen van vuilnis in gemeentes Delfzijl en Appingedam. De gemeentes hebben het voornemen geuit om zonder voorafgaande...
Datum uitspraak: 7-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Meervoudig onderhandse aanbesteding. Aanbestedende dienst in strijd met diverse beginselen gehandeld. Op grond daarvan zou het gerechtvaardigd zijn een voorziening te treffen die recht...
Datum uitspraak: 10-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. Abnormaal lage inschrijving. Criteria. Op de gemeente rust de bewijslast terzake. In casu heeft de gemeente daaraan niet voldaan.
Datum uitspraak: 27-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De Overheden (de provincies Groningen en Drenthe en meerdere in deze provincies gelegen gemeenten) claimen het eigendom van het openbare verlichtingsnet (het OV-net). Aktiva claimt het...
Datum uitspraak: 21-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

‘Aanbesteding De Gemeente gehanteerde eisen zijn duidelijk en het standpunt van BAM is gebaseerd op een onjuiste uitleg van deze eisen. Ook overigens is niet gebleken dat de Gemeente...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature