Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen gedaan in Dordrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht, afwikkeling nalatenschappen. Misbruik van bevoegdheid. Medewerking levering. Vaststelling verdeling geen voorlopige voorziening. Benoeming onzijdig persoon.
Datum uitspraak: 26-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Spaanse, in Nederland woonachtige doodzieke patiënte wendt zich tot Nederlandse, in Duitsland gevestigde arts voor behandeling. De arts spreekt de weduwnaar van de overleden patiënte...
Datum uitspraak: 3-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag testamentair bewindvoerder. De door de testamentair bewindvoerder verrichte substantiële schenkingen kunnen niet als een gewone beheersdaad worden aangemerkt. Bewindvoerder is...
Datum uitspraak: 7-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Opheffing vereffening nalatenschap en ontheffing wettelijke publicatieplicht.
Datum uitspraak: 31-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Opheffing van de vereffening te bevelen van de nalatenschap van erflater.
Datum uitspraak: 30-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Erflater en dochter hebben tijdens leven erflater allerhande constructies opgezet om vermogen veilig te stellen. Tweede echtgenote wordt thans aangesproken door dochter, haar echtgenoot...
Datum uitspraak: 23-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Gedaagde heeft een overeenkomst van geldlening gesloten met de overleden broer van eiser. Eiser stelt dat de lening opeisbaar is geworden door het overlijden van zijn broer...
Datum uitspraak: 28-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

6:265 BW, 6:159 BW Gedeeltelijke ontbinding van overeenkomst tot verkoop (van activa van) een onderneming. Verkopende partij moest op grond van de koopovereenkomst een contract met derde...
Datum uitspraak: 8-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eisers niet-ontvankelijk. Vordering valt onder de wet schuldsanering.
Datum uitspraak: 12-5-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Afwikkeling huwelijksgoederengemeenschap en nalatenschap. Vruchtgebruik van vader op erfdeel kinderen wordt afgekocht.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature