Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

62 Rechterlijke Uitspraken

62 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht gedaan in Dordrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-4-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Herindicatie voor Begeleiding Individueel op grond van de Wmo 2015. Eisers beroepsgrond dat hij in bezwaar door verweerder ten onrechte niet is gehoord slaagt. Reeds hierom komt het...
Datum uitspraak: 18-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Sluiting horeca-inrichting; bestreden besluit onvoldoende gemotiveerd: verweerder dient - gelet op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 oktober...
Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft aan verzoekers lasten onder bestuursdwang opgelegd. Deze lasten houden in dat verzoekers het zonder exploitatievergunning verstrekken van eten en drinken in de...
Datum uitspraak: 16-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanvraag tot stopzetten studiefinanciering met terugwerkende kracht wegens meerinkomen. Eiser heeft wel meerinkomen, maar er is geen sprake van een vordering wegens meerinkomen. De titel...
Datum uitspraak: 2-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Oplegging vijf lasten onder dwangsom.
Datum uitspraak: 19-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ordemaatregelen m.b.t. voetbalkooi in Zwijndrecht afgewezen. Geluidhinder door normale stemgeluiden in sport- en spelsituatie tussen 19.00 en 22.00 uur in de onderhavige omstandigheden...
Datum uitspraak: 10-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Exploitatievergunning niet vervallen. De oprichting van de vof, waarvan eiser medevennoot was, betekent niet dat de coffeeshop niet langer (mede) voor rekening en risico van eiser werd...
Datum uitspraak: 11-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Wet werk en bijstand; storting en overboeking op rekening (leningen) niet opgegeven; herziening en terugvordering bijstand; oplegging boete.
Datum uitspraak: 11-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Gezamenlijke huishouding Anw/AOW. Niet in geschil is dat sedert maart 2002 sprake is van een gezamenlijk hoofdverblijf. Ten tijde van het huisbezoek is sprake van wederzijdse zorg en...
Datum uitspraak: 29-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Boete vanwege niet wonen op gba-adres. Niet-tijdig bezwaar maken tegen herziening betekent niet dat de daaraan ten grondslag gelegde oordelen van feitelijke en juridische aard bij...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature