Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

22 Rechterlijke Uitspraken

22 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsruimte gedaan in Dordrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Conventie: Gelet op de gemotiveerde betwisting door gedaagde had het op de weg van eiser gelegen zijn stelling dat gedaagde verwijtbaar tekort is geschoten, nader te onderbouwen. Eisers...
Datum uitspraak: 20-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzet tegen faillietverklaring ex art 10 Fw door curator. Verzet gegrond verklaard en faillissement vernietigd. Toetsen of er (enige) baten aanwezig zijn ter verdeling onder de...
Datum uitspraak: 18-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Mislukte samenwerking. Hoe moeten partijen afrekenen? Haviltex: ieder de helft van de kosten.
Datum uitspraak: 18-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Postenzaak. Eiser heeft in opdracht van gedaagde bouwwerkzaamheden verricht. Gedaagde laat 262.000 EURO aan facturen onbetaald op meerdere gronden. Eiser vordert betaling van openstaande...
Datum uitspraak: 4-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil over bestaan recht van erfdienstbaarheid, verkrijgende verjaring, Noodweg. Gedaagde (in hoofdzaak) wordt veroordeeld tot het betalen van een jaarlijkse vergoeding voor het...
Datum uitspraak: 18-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Fout van notaris door koper niet te wijzen op mogelijkheid van (in overleg/samen met de koper) opteren voor met BTW-belaste levering van onroerende zaak. Echter, geen causaal verband....
Datum uitspraak: 4-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid advocaat voor niet aanbrengen appeldagvaarding (terwijl wel al memorie van grieven was genomen).
Datum uitspraak: 4-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vaststellingsovereenkomst ex 7:900 BW met betrekking tot betaling naar aanleiding van geconstateerde bodemverontreiniging op terrein dat gedaagde (deels) huurde van eiser. Valt door...
Datum uitspraak: 6-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Appartementsrechten. Geschil over gebruik dakterras. De vergadering van eigenaars heeft geen toestemming gegeven om het dakterras te gebruiken. Dakterras is geen kwalitatief recht dat...
Datum uitspraak: 9-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deskundigheid WOZ-taxateur. Waarde van object volgens recente aandelentransactie. Eiseres heeft de geschiktheid van de vergelijkingsobjecten niet betwist en evenmin de juistheid van de...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature