Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteden gedaan in Dordrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onderhandse aanbestedingsprocedure; gunningscriterium EMVI; vordering verklaring voor recht tekortschieten en schadevergoeding op te maken bij staat; geen ongeldige inschrijving, want...
Datum uitspraak: 13-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding van leerlingenvervoer. Verval van recht. Tijdelijke overeenkomst. Gelijkheidsbeginsel.
Datum uitspraak: 21-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding Regiejaarbestek asfaltwerkzaamheden. Ongeldige inschrijving. Art. 01.01.04 Standaard RAW 2010
Datum uitspraak: 23-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Concurrentiebeding. Belang van werkgeefster bij naleving concurrentiebeding kan ook worden ingevuld door concernbelang. Geen beperking van het recht op vrije arbeidskeuze ( artikel 19...
Datum uitspraak: 27-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht Geldigheid inschrijvingen Verschillende tijdstippen voor ontvangst inschrijvingen in aankondiging en bestek. Niet aannemelijk dat aankondiging moet prevaleren.
Datum uitspraak: 30-6-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding met bestekposten met fictieve hoeveelheden. Eiseres heeft laagste (fictieve) inschrijfsom ingediend, maar haar inschrijving is ongeldig verklaard. Aannemelijk dat dit op...
Datum uitspraak: 16-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding: eiser heeft geen vordering want zijn eigen inschrijving blijkt ongeldig.
Datum uitspraak: 14-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Europese aanbesteding. Beroep op wilsontbreken in zin artikel 3:33 BW slaagt niet. Geen voor ieder kenbare vergissing bij de inschrijving op de aanbesteding. Gedaagde mocht...
Datum uitspraak: 9-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanbesteding. Kennelijke verschrijving waarvoor gelegenheid tot herstel moet worden geboden? Nee. Verschrijving betrof één van de eisen van de aanbesteding en was niet voor iedereen...
Datum uitspraak: 15-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

aanbesteding geen gunningsplicht geen schending

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature