Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

11 Rechterlijke Uitspraken

11 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bestuursrecht gedaan in Bergen op Zoom.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 13-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Kantonrechter verklaart beroep betrokkene gegrond en vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie en de inleidende beschikking. Aan betrokkene was een administratie...
Datum uitspraak: 7-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De kantonrechter is (onder meer) van oordeel dat de beslissing van de officier van justitie -gelet op de door betrokkene in het eerder beroep aangevoerde omstandigheden- slecht...
Datum uitspraak: 7-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

De kantonrechter stelt allereerst vast dat het beroep bij de kantonrechter ten onrechte kennelijk ongegrond verklaard is, nu betrokkene immers het voormelde uitgebreide verweer reeds bij...
Datum uitspraak: 2-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding van huurovereenkomst met betrekking tot verdedigingswerk en rijksmonument Fort de Hel te Willemstad. Huurder heeft met behulp van subsidie van verhuurder (gemeente) ruim 20...
Datum uitspraak: 29-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het onderhavige beroep is zowel bij de officier van justitie als bij de kantonrechter te laat ingesteld. De curator van betrokkene heeft ter zitting verklaard dat betrokkene als gevolg...
Datum uitspraak: 17-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Mulder. Verzoek om vergoeding van de kosten ex artikel 13a WAHV. Wegens het ontbreken van een machtiging die specifiek ziet op onderhavige zaak, wordt degene die beroep instelt niet...
Datum uitspraak: 26-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid tussen ingezetenen en niet ingezetenen van een gemeente door ingezetenen niet en niet-ingezetenen wel...
Datum uitspraak: 26-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende verzoekt in beroep slechts een nadere onderbouwing van de WOZ-waardering van zijn woning. Hij heeft niet gesteld dat de waarde van zijn woning te hoog is vastgesteld. Nu...
Datum uitspraak: 28-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek toekenning van een kostenvergoeding afgewezen. Onvoldoende gebleken dat de gemachtigde zodanige juridische scholing heeft genoten dat hij geacht kan worden rechtsbijstand te...
Datum uitspraak: 22-1-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voorlopige aanslag afvalstoffenheffing. De rechtbank is van oordeel dat ook voor de gemeentelijke afvalstoffenheffing een opbrengstlimiet geldt als bedoeld in de jurisprudentie die is...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature