Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

24 Rechterlijke Uitspraken

24 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsongeval gedaan in Amsterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid werkgever op grond van artikel 7:658 BW . Werknemer struikelt over gereedschap op de grond in bak van hoogwerker en loopt knieletsel op. Verweer werkgever dat werknemer...
Datum uitspraak: 28-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Assurantietussenpersoon. AVB-verzekering bij Nationale Nederlanden wordt opgevolgd door AVB-verzekering bij Interpolis. Dekkingshiaat. Zorgplicht van de tussenpersoon strekt ertoe dat...
Datum uitspraak: 10-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Economische zaak. Asbest. 1. Overtreding van artikel 10.1, derde lid, van de Wet milieubeheer . Verdachte heeft als rechtspersoon bedrijfsmatig werkzaamheden met asbest verricht, terwijl...
Datum uitspraak: 24-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Vonnis na tussenvonnis. Terugkomen op bindende eindbeslissing in tussenvonnis? Aanvang verjaringstermijn en aanvang meldingsplicht bij ongevallenverzekering (blijvende invalideiteit). In...
Datum uitspraak: 27-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitlenen van arbeidskrachten. Vrijwaringsbepaling ten gunste van inlener ter zake van aanspraken vanwege bedrijfsongevallen. Beroep daarop in de gegeven omstandigheden naar maatstaven...
Datum uitspraak: 3-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Ontzegging toegang werkplek, schorsing met vermindering bezoldiging en strafontslag. Eiseres heeft zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim; geen evenredigheid met het strafontslag....
Datum uitspraak: 28-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenarrest. Zie ECLI:NL:GHAMS:2016:4099.
Datum uitspraak: 1-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzekeringsrecht. Wanneer vangt de verjaringstermijn aan? Niet bepalend is het moment van opeisbaarheid van de vordering tegen de verzekeraar, maar het moment dat de tot uitkering...
Datum uitspraak: 22-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Letselschade, deelgeschil. Verzoek om aanvullend voorschot afgewezen vanwege nog bestaande onzekerheid over causaal verband tussen ongeval en schade.
Datum uitspraak: 28-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag ingevolge ‘gevolgencriterium’ art. 7:681 lid 2 aanhef en sub b BW kennelijk onredelijk? Klachten die overplaatsing rechtvaardigden. Onvoldoende verbetering werkhouding. Geen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature