Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord adoptie gedaan in Amsterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 16-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank concludeert dat verweerder met het verrichte onderzoek niet aannemelijk heeft gemaakt dat de intrekkingsgrond zoals vermeld in artikel 35, eerste lid, onder a, van de Vw...
Datum uitspraak: 24-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Appellanten zijn opgekomen tegen een overdrachtsvergunning op grond van het Besluit strategische goederen voor de overdracht van militair materieel naar Frankrijk ten behoeve van de...
Datum uitspraak: 22-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Eiseres heeft een ‘mvv nareis asiel’ aangevraagd om zich bij haar gestelde pleegvader (referent) in Nederland te kunnen voegen. Verweerder heeft de aanvraag afgewezen. Aangezien niet...
Datum uitspraak: 1-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Asiel – DRC – vestigingsalternatief Kinshasa Eiseres is een achttienjarige, alleenstaande vrouw, van Banyamulenge afkomst. Haar laatste woonplaats lag in Zuid-Kivu, waar sprake is...
Datum uitspraak: 1-6-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Amerikaanse adoptiebeslissing voor beide verzoekers alhier erkend, terwijl de beginseltoestemming slechts op naam van een verzoeker staat. Op grond van gelijkwaardigheid en willekeur...
Datum uitspraak: 5-4-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek van de Raad om de GI te benoemen tot voogd over de minderjarige nu de man en de vrouw niet hebben kunnen aantonen dat de minderjarige uit de vrouw is geboren, is afgewezen.
Datum uitspraak: 29-3-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot adoptie jongmeerderjarige.
Datum uitspraak: 7-7-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Adoptie, tegenspraak van vader, vraag of aan tegenspraak voorbij wordt gegaan, belangenafweging.
Datum uitspraak: 20-1-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Gedwongen ontheffing van het gezag; toekomstperspectief minderjarige ligt evident bij pleeggezin; diagnostisch onderzoek naar vraag of moeder over vereiste opvoedingscapaciteiten...
Datum uitspraak: 1-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiseres is de echtgenote van de biologische moeder van het kind, van wie gedaagde sub 1 de biologische vader is. Het kind is door kunstmatige inseminatie verwekt. Eiseres vordert een...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature