Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden abstracte en schadeberekening gedaan in Amsterdam.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geschil over omvang aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan aan de gasleiding van Liander na de grondroerende werkzaamheden van KWS. Kantonrechter oordeelt over vraag welke...
Datum uitspraak: 30-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

‘Effectenlease zaak. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Het betreft de wijze van schadeberekening wegens schending van de zorgplicht in zaken waarin geen sprake was van een...
Datum uitspraak: 19-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

vervolg van 25 augustus 2015. Omvang hoeveelheid asbest staat thans voldoende vast. Abstracte schadeberekening. Aanvangsdatum wettelijke rente. Eisvermeerdering in eerste aanleg. Kosten...
Datum uitspraak: 6-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Bankgarantie 3 jr uitgestaan- stellen garantie ivm (dreigende) uitoefening retentierecht- onderliggende vordering non-existent gebleken- schade concreet begroot
Datum uitspraak: 19-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verkoper pleegt wanprestatie door ondanks garantiebepaling geen melding te maken van in kadaster geschreven publiekrechtelijke beperking op grond van de Wet Bodembescherming. Notaris...
Datum uitspraak: 27-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Hypothetische schadeberekening. Berekening van de schade die is geleden doordat de bank niet heeft voldaan aan een opdracht tot verkoop van aandelen, terwijl de bank op een later...
Datum uitspraak: 10-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Klacht betreft handelen daar waar de wederpartij had moeten nalaten. Dat is niet een gebrek in een prestatie waarop artikel 6:89 BW betrekking heeft, zodat dat artikel toepassing mist.
Datum uitspraak: 26-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Auteursrecht. Verspreiding digitale nieuwsbrief onder collega's zonder toestemming van de uitgever is een ongeoorloofde verveelvoudiging. Toewijzing vorderingen. Proceskostenveroordeling...
Datum uitspraak: 23-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

inbreuk op "commercieel" portretrecht

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature