Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

99 Rechterlijke Uitspraken

99 rechterlijke uitspraken gevonden gedaan in Amersfoort.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 27-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eisers zijn niet afgehouden van het doen van een aanvraag om bijstand, zodat verweerder terecht geen bijstand met terugwerkende kracht heeft verleend. Dat eisers in de veronderstelling...
Datum uitspraak: 22-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap. Uitleg van een schikking. Toedeling van een schuld; aangroei daarvan na de verdeling.
Datum uitspraak: 15-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontbindingsverzoek van werknemer in de zin van artikel 7:671 c BW. Werknemer baseert haar verzoek om toekenning van een transitievergoeding en een billijke vergoeding op klachten over...
Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Effectenleaseovereenkomst afgesloten op naam en voor rekening van minderjarige zonder machtiging. Vernietigd ex art. 1:347 BW. De restitutievordering is verjaard. Verjaringstermijn is...
Datum uitspraak: 4-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

renovatie, vergoeding kosten verhuizing en inrichting, matiging forfaitair bedrag art. 7:275 lid 4 BW.
Datum uitspraak: 17-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werknemer verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst na twee jaar van (situatieve) arbeidsongeschiktheid; de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden; geen recht op transitievergoeding en...
Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geschil over de vraag of tussen partijen een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Bijzondere constellatie in winkel waarin (ook in consignatie gegeven) tweedehands meubelen, kunst,...
Datum uitspraak: 14-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

ZZP'er heeft relatiebeding geschonden - matiging verschuldigde contractuele boete
Datum uitspraak: 21-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

7::681
Datum uitspraak: 7-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Een man huurt een woning, waar zijn broer woont. Hij heeft daarnaast een koopwoning samen met zijn vrouw en staat daar ingeschreven. De verhuurder stelt dat er geen hoofdverblijf is in...