Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

14 Rechterlijke Uitspraken

14 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht gedaan in Almelo.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

executieverkoop pandrecht, oproepingstermijn niet onredelijk kort, geen strijd met artikel 3:325 BW, geen verlof van voorzieningenrechter nodig, redelijke uitoefening van executierecht
Datum uitspraak: 10-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek tot omzetting van faillissement naar schuldsanering afgewezen omdat verzoeker niet te goeder trouw is geweest ten aanzien van het ontstaan en/of onbetaald laten van zijn...
Datum uitspraak: 17-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beslag i.v.m. hennepkwekerij in gehuurd pand. Verzoek tot opheffing beslag afgewezen.
Datum uitspraak: 15-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering uitkering wegens betalingsonmacht; niet aannemelijk dat eiser en werkgever hebben bedoeld een arbeidsovereenkomst te sluiten; ook is niet komen vast te staan dat daadwerkelijk...
Datum uitspraak: 10-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Nakoming “verstaansverplichting” met betrekking tot de vaste lasten van de woning, op straffe van een dwangsom
Datum uitspraak: 7-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Faillissement. Bestuurdersaansprakelijkheid. Geen matiging.
Datum uitspraak: 5-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Schorsing executie roerende zaken.
Datum uitspraak: 8-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid bestuurder. Onrechtmatige daad. In deze zaak gaat het om de vraag of sprake is van benadeling van eiseres als schuldeiser van gefailleerde, waarvan gedaagden...
Datum uitspraak: 4-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Faillissement. Actio pauliana. Geen stille verpanding. Ingeval van stille cessie bij onderhandse akte geldt registratie van de akte ingevolge artikel 3:94 lid 3 BW als constitutief...
Datum uitspraak: 7-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Oorzaak faillissement. De toerekenbare tekortkoming van de bank is niet de oorzaak van het faillissement geweest.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature