Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning gedaan in Alkmaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 10-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

WMO voorziet niet in maatwerkvoorzieningen voor mantelzorgers. Bovendien staat Wlz-indicatie in de weg aan toekenning maatwerkvoorziening.
Datum uitspraak: 16-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Handhavend optreden tegen serre. Geen sprake van vergunningvrij bouwen. Ontbreken van een schriftelijk verslag van de hoorzitting wordt met artikel 6:22 Awb gepasseerd. Dwangsom verbeurd...
Datum uitspraak: 25-5-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep op verkrijgende en bevrijdende verjaring, gebruik van strook gemeentegrond, verwijdering terrasscheidingsmuur.
Datum uitspraak: 9-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verhuurder vordert in kort geding ontruiming van Huis ter Duin in Petten. De huur is aangegaan met een tijdelijk karakter en de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging door beide...
Datum uitspraak: 23-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Het hotel heeft in eigen beheer een rook- en warmteafvoerinstallatie aangelegd die niet aan de verleende bouwvergunning voldoet. De gemeente stelt het hotel in de gelegenheid om aan te...
Datum uitspraak: 19-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om tegemoetkoming in planschade. Eisers zijn wat betreft de bouw- en gebruiksmogelijkheden op hun eigen perceel ten gevolge van de planologische wijziging in een...
Datum uitspraak: 12-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Windturbine zonder bouwvergunning en in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan geplaatst. Legalisatie valt niet met voldoende mate van zekerheid te verwachten. Onrechtmatig....
Datum uitspraak: 12-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Omgevingsvergunning voor het oprichten van een één-kamer-hotel in de vorm van een molen. Aan het bestreden besluit kleeft een drietal gebreken. Ten eerste is...
Datum uitspraak: 25-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verandering van omstandigheden.
Datum uitspraak: 13-11-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiser stelt gemeente en/of de provincie ex o.d. aansprakelijk wegens: - het niet kunnen exploiteren van windturbines; hetgeen hem volgens eiser was beloofd, en - het te lang laten...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature