Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

40 Rechterlijke Uitspraken

40 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Strafprocesrecht. Antillenzaak. Schade als gevolg van uitgeoefend geweld door politieambtenaren. Exclusieve bevoegdheid strafrechter. Ontvankelijkheid. Schade die verdachte lijdt als...
Datum uitspraak: 4-7-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Verkeersongeval met zeer ernstig letsel tot gevolg. Slachtoffer is inmiddels overleden, nabestaanden wikkelen letselschadeprocedure af. Smartengeld begroot naar maatstaven...
Datum uitspraak: 14-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Proportionele aansprakelijkheid; maatstaf; terughoudendheid. Ruimte voor verhoging vergoedingsplicht door middel van (analoge toepassing van in art. 6:101 BW neergelegde)...
Datum uitspraak: 31-5-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Letselschade. Ziekenhuis besteedt berekening van de schade uit. Foutieve berekening. Ziekenhuis is veroordeeld tot betalen van het te hoog berekende schadebedrag. Ziekenhuis kan deel...
Datum uitspraak: 8-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verbintenissenrecht. Art. 6:174 BW vestigt ook risicoaansprakelijkheid ten aanzien van medebezitter. De bezitter van een gebrekkige opstal is uit hoofde van art. 6:174 BW ook...
Datum uitspraak: 3-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vermogensrecht. Korte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW. Ongeval minderjarig kind. Verzuim ouder verjaring te stuiten. Degene die de identiteit met een beperkt onderzoek had...
Datum uitspraak: 3-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vermogensrecht. Korte verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW. Ongeval minderjarig kind. Verzuim ouder verjaring te stuiten. Degene die de identiteit met een beperkt onderzoek had...
Datum uitspraak: 19-8-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongevallenverzekering, primaire dekkingsomschrijving, uitleg polisvoorwaarde, uitsluitingsclausule niet onredelijk bezwarend noch in strijd met redelijkheid en billijkheid. Verzekerde,...
Datum uitspraak: 14-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eisers vorderen een verklaring voor recht dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens de weduwen en overige familieleden van de mannen die op 9 december 1947 door Nederlandse...
Datum uitspraak: 30-11-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beroepsaansprakelijkheid arts. Schadebegroting; gevolgen invoering van nieuw belastingstelsel, vrijheid rechter tot kapitaliseren van toekomstige schade; peildatum; wettelijke rente.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature