Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

71 Rechterlijke Uitspraken

71 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsongeval.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschilprocedure, art. 1019w Rv. Doorbreking rechtsmiddelenverbod van art. 1019bb Rv? Doorbrekingsjurisprudentie van overeenkomstige toepassing? Vormt het rechtsmiddel, bedoeld in...
Datum uitspraak: 17-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil art. 1019w Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Arbeidsongeval, aansprakelijkheid.
Datum uitspraak: 15-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzekeringsrecht - vraag of verzekeraar gehouden is dekking te verlenen onder een AVB-polis ter zake de gevolgen van een arbeidsongeval. Verzekeraar beroept zich op...
Datum uitspraak: 19-10-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 9-11-2001
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 30-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschil. Het verzoek is gebaseerd op de directe actie en dus op een verzekeringsovereenkomst. De kantonrechter acht zich toch bevoegd kennis te nemen van het geschil omdat materieel...
Datum uitspraak: 17-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deelgeschilprocedure ex artikel 1019w Rv . De onderhavige kwestie houdt verband met de omvang van de door BTB aan [verzoeker] als ZZP-er te betalen schadevergoeding o.g.v. art. 7:658 lid...
Datum uitspraak: 12-1-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval verzorgingshulp. Tijdens werktijd eenzijdig ongeval met de fiets door gladheid op de openbare weg. Werkgever aansprakelijk ex 7: 611 BW.
Datum uitspraak: 14-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vraag of werkgever ex artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor arbeidsongeval door uitschietende koevoet.
Datum uitspraak: 29-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Arbeidsongeval. Kelderluik op hoofd en schouders werknemer, die daardoor schade lijdt. Werkgever betwist feitelijke toedracht, maar hof acht ongeval wel aangetoond. Ongeval was eenvoudig...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature