Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 1-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

inkomstenbelasting (vorderbaar en inbaar) Belanghebbende heeft een vaststellingsovereenkomst gesloten met zijn werkgever in verband met zijn uitdiensttreding per 31 december 2006. Als...
Datum uitspraak: 21-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tijdige melding van betalingsonmacht, bewijslast voor kennelijk onbehoorlijk bestuur rust op de Ontvanger. Bestuurder is aansprakelijk, indien hem een ernstig persoonlijk verwijt valt te...
Datum uitspraak: 14-8-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is door zijn werkgever in 2005 aangewezen als boventallig. De dienstbetrekking is op 1 november 2008 beëindigd. Belanghebbende houdt gedurende de zoektermijn recht op...
Datum uitspraak: 12-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen recht op verhoging van gecombineerde heffingskorting als bedoeld in artikel 8.9 van de Wet inkomstenbelasting 2001 . Inspecteur heeft niet in strijd met de in artikelen 3:2 en 3:4...
Datum uitspraak: 31-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Genoten voordeel dat bestaat uit het tegen lagere prijs dan de waarde in het economisch verkeer verwerven van een pand is als inkomsten in natura belast in het jaar van aankoop daarvan...
Datum uitspraak: 31-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het Hof oordeelt dat vanaf de aankoop van het pand de voordelen die daaruit getrokken worden inkomsten uit vermogen vormen. Het belastbaar inkomen van belanghebbende dient te worden...
Datum uitspraak: 14-2-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aan belanghebbende is voor het jaar 2002 een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd naar een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 84.110,= en een...
Datum uitspraak: 20-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De kosten ter zake van de door belanghebbende gevolgde opleiding kwalificeren als uitgaven welke ten aanzien van belanghebbende louter als scholingsuitgaven via de persoonsgebonden...
Datum uitspraak: 5-7-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting. Advocaatkosten voor bestrijding ontslag op staande voet zijn niet aftrekbaar.
Datum uitspraak: 19-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Met de rechtbank is het Hof van oordeel dat belanghebbendes activiteiten als muzikant niet als bron van inkomen kunnen worden aanvaard en dat hiermee behaalde (negatieve) resultaten...