Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

100 Rechterlijke Uitspraken

100 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 22-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank heeft dan ook met juistheid geoordeeld dat de regels van het Blz en de Rlz dwingendrechtelijk van aard en limitatief gesteld zijn. Dat deze regels geen hardheidsclausule of...
Datum uitspraak: 1-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overname betalingsverplichtingen na faillissement. Datum van opzegging arbeidsovereenkomst. Het standpunt van appellant dat voor de berekening van de in artikel 64, eerste lid, van de WW...
Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

CIZ heeft de aanvraag terecht afgewezen omdat CIZ niet bevoegd was appellante te indiceren voor zorg als bedoeld in de Wlz aangezien zij geen verzekerde is. De Raad onderschrijft de...
Datum uitspraak: 20-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij uitspraak van 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) haar rechtspraak over de toetsing door de...
Datum uitspraak: 5-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Hoofdstuk IV WW. Vorderingen dienen duidelijk aanwijsbaar te zijn, voldoende concreet en niet aan gerede twijfel onderhevig te zijn. Appellant heeft niet ingestemd met beëindiging...
Datum uitspraak: 22-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ten onrechte is de boete opgelegd. Geen sprake van schending inlichtingenverplichting. Werkaanvaarding is telefonisch doorgegeven aan het callcenter. Dat het wijzigingsformulier is...
Datum uitspraak: 2-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 8:41, lid 6, Awb; Ambtshalve te verrichten onderzoek naar mogelijke gronden voor verschoonbaarheid van het niet (tijdig) betalen van griffierecht? Vergoeding van immateriële schade...
Datum uitspraak: 26-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Betrokkene was naast werknemer ook statutair directeur en aandeelhouder van [naam B.V.]. In hoedanigheid van werknemer akkoord gegaan met opzegtermijn één dag en vergoeding van nog...
Datum uitspraak: 19-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vrijstelling griffierecht. Vakantiegeld. Huurtoeslag. Zorgtoeslag. Inhouding Zorginstituut. Verwijzing naar algemene overwegingen beroep op betalingsonmacht in ECLI:NL:RVS:2016:2730.
Datum uitspraak: 12-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij brief van 1 juli 2014 heeft appellant verweerder in gebreke gesteld wegens het niet tijdig nemen van een besluit op een door hem ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature