Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

20 Rechterlijke Uitspraken

20 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsongeval.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 19-2-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Betrokkenen hebben zowel de Turkse als Nederlandse nationaliteit en zijn met behoud van een WAO-uitkering en een toeslag ingevolge de Toeslagenwet (TW) naar Turkije teruggekeerd. Op...
Datum uitspraak: 21-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

1) Weigering WIA-uitkering. Geen sprake van een verboden reformatio in peius. Deugdelijke medische en arbeidskundige grondslag. 2) Terugvordering voorschotten. Vernietiging besluit met...
Datum uitspraak: 25-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Dwarslaesie na bedrijfsongeval. Toekenning loongerelateerde WGA-uitkering, gebaseerd op een arbeidsongeschiktheid van 100%. Geen IVA-uitkering. Medische en...
Datum uitspraak: 7-6-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Dagloon. WGA-uitkering. Loonbegrip. Restrictieve uitleg van het begrip starter/herintreder. Het beroep op artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM slaagt niet.
Datum uitspraak: 2-4-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Betrokkenen hebben een WAO-uitkering. Aan hen is een toeslag ingevolge de TW toegekend. Betrokkenen hebben zowel de Nederlandse als de Turkse nationaliteit en zijn teruggekeerd naar...
Datum uitspraak: 18-4-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering ZW-uitkering vanwege loondoorbetalingsverplichting werkgever. Het Uwv heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat betrokkene tijdens ziekte recht had op loon als bedoeld in...
Datum uitspraak: 9-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 3 Ziektewet. Art. 398 Wetboek van Koophandel. Ontbreken schriftelijke arbeidsovereenkomst schepeling. Gevolgen voor verzekering Ziektewet.
Datum uitspraak: 12-1-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Oplegging loonsanctie. Appellant heeft de wachttijd van 104 weken terecht, met 52 weken verlengt. Betrokkene heeft onvoldoende re-integratie-inspanningen via het tweede spoor verricht....
Datum uitspraak: 25-6-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Indicatie huishoudelijke verzorging.
Datum uitspraak: 8-9-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Artikelen Europese code verzetten zich tegen oplegging eigen bijdrage AWBZ aan verzekerde die ten gevolge van arbeidsongeval of beroepsziekte medische zorg behoeft.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature