Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

27 Rechterlijke Uitspraken

27 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 3-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Het Uwv heeft ten onrechte geconcludeerd dat op basis van de uit de waarnemingen verkregen gegevens, in samenhang met de tijdens het onderzoek alsnog door appellant...
Datum uitspraak: 26-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. ZW-uitkering blijvend geheel geweigerd. Conflictueuze situatie, die een belemmering vormde voor de re-integratie van appellant. Appellant heeft ingestemd met de...
Datum uitspraak: 24-12-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toekennen WW-uitkering op grond van artikel 71, eerste lid, sub b, van Verordening EEG 1408 /71 (hierna: Vo. 1408/71). Een werkneemster die geen grensarbeider is en volledig werkloos is,...
Datum uitspraak: 3-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Is passende arbeid de bedongen arbeid geworden? Uitspraak in de bodem in eerste aanleg valt anders uit dan uitspraak in kort geding van Hof (en Hoge Raad).
Datum uitspraak: 24-2-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toekenning loongerelateerde WGA-uitkering. De Raad ziet in de door de bezwaarverzekeringsarts genoemde informatie van de behandelend sector en in het bijzonder de vermelde brief van 27...
Datum uitspraak: 12-5-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Te laat inleveren re-integratieverslag. Loonsanctie. De opvatting van de rechtbank die erop neerkomt dat na herstel van het administratieve verzuim de loonsanctie eindigt indien niet...
Datum uitspraak: 11-10-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering ziekengeld. Betrokkene was niet ongeschikt voor het eigen werk.
Datum uitspraak: 27-5-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Het Uwv heeft geen onderzoek gedaan naar de omvang van en de verdiensten uit de werkzaamheden als zelfstandige. In dit geval waren bij het einde van de wachttijd en in...
Datum uitspraak: 22-2-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Loonsanctie. De werkgever is na het deskundigenoordeel alsnog tekort geschoten in haar re-integratieverplichtingen. Uit de aanwezige gedingstukken is evident dat vanaf de datum...
Datum uitspraak: 12-8-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uwv heeft loonsanctie naar aanleiding van bezwaar van werkgever herroepen, op de grond dat niet is komen vast te staan dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn...