Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

28 Rechterlijke Uitspraken

28 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 29-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Volledige arbeidsongeschiktheid. Geen sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid. Ingangsdatum WGA-uitkering. Wettelijke rente. Vergoeding immateriƫle schade in verband met...
Datum uitspraak: 3-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Het Uwv heeft ten onrechte geconcludeerd dat op basis van de uit de waarnemingen verkregen gegevens, in samenhang met de tijdens het onderzoek alsnog door appellant...
Datum uitspraak: 26-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. ZW-uitkering blijvend geheel geweigerd. Conflictueuze situatie, die een belemmering vormde voor de re-integratie van appellant. Appellant heeft ingestemd met de...
Datum uitspraak: 30-3-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werkgever is belanghebbende bij besluit tot weigering of tot toekenning WAO-uitkering aan een van zijn werknemers. Daar komt in dit geval bij dat het beroep mede ziet op de...
Datum uitspraak: 3-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Is passende arbeid de bedongen arbeid geworden? Uitspraak in de bodem in eerste aanleg valt anders uit dan uitspraak in kort geding van Hof (en Hoge Raad).
Datum uitspraak: 22-2-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Loonsanctie. De werkgever is na het deskundigenoordeel alsnog tekort geschoten in haar re-integratieverplichtingen. Uit de aanwezige gedingstukken is evident dat vanaf de datum...
Datum uitspraak: 12-5-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Te laat inleveren re-integratieverslag. Loonsanctie. De opvatting van de rechtbank die erop neerkomt dat na herstel van het administratieve verzuim de loonsanctie eindigt indien niet...
Datum uitspraak: 11-10-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering ziekengeld. Betrokkene was niet ongeschikt voor het eigen werk.
Datum uitspraak: 29-11-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering WAO-uitkering. Schending informatieplicht. Verzwegen inkomsten uit arbeid.
Datum uitspraak: 27-5-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Het Uwv heeft geen onderzoek gedaan naar de omvang van en de verdiensten uit de werkzaamheden als zelfstandige. In dit geval waren bij het einde van de wachttijd en in...