Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang USZ

Volgnummer USZ

172 Rechterlijke Uitspraken

172 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 21-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag. De grond van appellante dat zij haar (verdere) medewerking aan het huisbezoek niet heeft geweigerd omdat de onderzoekers zelf de woning konden bekijken, slaagt niet....
Datum uitspraak: 31-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beëindigen AIO. Verzwegen woning in Marokko. Eigendom van woning niet aannemelijk gemaakt door Svb. Enkele verklaring van niet nader aangeduide ambtenaar. Deviezenbeperking aannemelijk...
Datum uitspraak: 26-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek om toekenning van een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen (verhoogde tegemoetkoming), als bedoeld in...
Datum uitspraak: 4-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WW-uitkering ten onrechte bij wijze van maatregel blijvend geheel geweigerd. Geconcludeerd moet worden dat appellante gebruik heeft gemaakt van een door de werkgever tot stand gebrachte...
Datum uitspraak: 20-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekken. Verzwegen onroerend goed in Turkije. Onderzoek in opdracht van extern bedrijf SV-land. Geen gezag of aansturing college. Stukken overlegd in kader van nieuwe aanvraag niet...
Datum uitspraak: 9-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 7a, eerste lid, Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) – zoals dat luidde ten tijde hier in geding – was in strijd met lex certa-beginsel.
Datum uitspraak: 7-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Boete. Schending inlichtingenverplichting niet onverwijld te melden dat hij in detentie is genomen. De gebleken verwijtbaarheid van appellant, de omstandigheden waaronder hij zijn...
Datum uitspraak: 12-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Korting AOW-pensioen wegens niet verzekerde jaren terecht. De echtgenoot van appellante was in de periode dat hij werkzaam was voor de OPCW aangesloten was bij het Provident Fund van de...
Datum uitspraak: 14-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstand. Terugvordering kan niet in stand blijven door langdurig stilzitten van gemeente.
Datum uitspraak: 2-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

1) Het beroep dat is gericht tegen het niet tijdig nemen van een beslissing is gegrond. Overschrijding beslistermijn. Maximale dwangsom verbeurd. 2) Het besluit wordt niet langer...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature