Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang USZ

Volgnummer USZ

Annotator USZ

162 Rechterlijke Uitspraken

162 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 7-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Boete. Schending inlichtingenverplichting niet onverwijld te melden dat hij in detentie is genomen. De gebleken verwijtbaarheid van appellant, de omstandigheden waaronder hij zijn...
Datum uitspraak: 12-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Korting AOW-pensioen wegens niet verzekerde jaren terecht. De echtgenoot van appellante was in de periode dat hij werkzaam was voor de OPCW aangesloten was bij het Provident Fund van de...
Datum uitspraak: 14-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstand. Terugvordering kan niet in stand blijven door langdurig stilzitten van gemeente.
Datum uitspraak: 2-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

1) Het beroep dat is gericht tegen het niet tijdig nemen van een beslissing is gegrond. Overschrijding beslistermijn. Maximale dwangsom verbeurd. 2) Het besluit wordt niet langer...
Datum uitspraak: 17-2-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Niet-ontvankelijkverklaring bezwaar. In de aangevallen uitspraak is vermeld dat de beslissing in het openbaar is uitgesproken op 3 februari 2015. Er is geen reden om aan de juistheid...
Datum uitspraak: 30-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het Uwv heeft geen onderzoek gedaan naar de juistheid van wat appellant in bezwaar tegen het boetebesluit heeft aangevoerd. Nu de door het Uwv gestelde overtreding niet vaststaat was het...
Datum uitspraak: 18-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 8:29 en 8:31 Awb. Tipgever; Inspecteur weigert ook in hoger beroep identiteit van de tipgever prijs te geven nadat de Rechtbank had beslist dat die weigering niet gerechtvaardigd...
Datum uitspraak: 27-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling tijdvakken verzekerd voor de AOW. De Svb heeft betrokkene niet verzekerd geacht gedurende haar werkzaamheden bij beide consulaten. Geconcludeerd kan worden dat betrokkene...
Datum uitspraak: 19-11-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling einddatum doorbetaling bezoldiging. Betrokkene kan op grond van zijn geestelijke toestand geen verwijt worden gemaakt van de nalatigheid om vanaf 19 september 2011 mee te...
Datum uitspraak: 27-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Maatregel van verlaging met 30% voor drie maanden, omdat appellant heeft zich zeer ernstig misdragen. Geen combinatie van agressievormen. Standaardmaatregel is niet passend. De Raad doet...