Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gerechtshof: projectclausule musical Sky ongeldig, want past niet in ontslagrecht
Datum uitspraak: 26-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bekrachtiging van vonnis voorzieningenrechter. Het gerechtshof Amsterdam is van oordeel dat er gelet op de topdrukte op Schiphol tijdens de vakantie-periode een dringende...
Datum uitspraak: 9-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huurovereenkomst bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW. Lopende huurter¬mijn t/m 31/10/15 door verhuurder op 13/6/14 tegen 31/10/15 opgezegd. Huurder stemt op 18/7/14 niet in met...
Datum uitspraak: 19-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ontbinding arbeidsovereenkomst vanwege weigering passende arbeid te verrichten blijft in stand.|Transitievergoeding door het hof toegekend.
Datum uitspraak: 5-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Huur woonruimte. Geen spoedeisend belang bij gevorderde ontruiming na ontbinding van de huurovereenkomst ex art. 7:231 lid 2 BW.
Datum uitspraak: 15-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huur bedrijfsruimte. Exploitatieplicht. Vordering tot ontbinding wegens langdurige leegstand (ten tijde van pleidooi in hoger beroep 4 jaar) toegewezen, ook al zijn inmiddels kosten van...
Datum uitspraak: 8-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Huur woonruimte. Telen van hennepplanten in gehuurde. Ontbinding en ontruiming afgewezen. Tekortkoming rechtvaardigt onder de gegeven omstandigheden de ontbinding en haar gevolgen niet.
Datum uitspraak: 8-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huur bedrijfsruimte. Te late opzegging. Conversie? Redelijkheid en billijkheid. Beroep op opschorting in verband met overlast. Ontbinding wegens wanbetaling. Uitleg boetebeding in...
Datum uitspraak: 7-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

huur woonruimte; hennepkwekerij; ontbinding en ontruiming; indien huurder als consument is te beschouwen, is rentebeding (1% vaste rente per maand) oneerlijk in de zin van Richtlijn 93/13;...
Datum uitspraak: 26-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huur 290-bedrijfsruimte. Is verhuurder bevoegd een reeds gedane opzegging waarin huurder niet heeft ingestemd, in te trekken? Bevestigende beantwoording, onder meer gebaseerd op...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature