Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord milieuvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 24-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 25 september 2013, kenmerk 2012-004812, heeft het college aan de gemeente Nunspeet een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor...
Datum uitspraak: 25-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De rechtbank Overijssel oordeelt dat de vergunning voor een (onbemand) tankstation aan de Nieuwe Deventerweg te Zwolle terecht is afgegeven mits het navolgende voorschrift 1.8 aan het...
Datum uitspraak: 25-9-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 augustus 2012, kenmerk PDN/2012-122, heeft de staatssecretaris het besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 december 2009 betreffende de...
Datum uitspraak: 24-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 23 november 2009 heeft de minister krachtens artikel 15, eerste lid, van de Trac éwet, het tracébesluit Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee (hierna: tracébesluit)...
Datum uitspraak: 7-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 januari 2010 heeft het college aan [verzoeker] een last onder dwangsom opgelegd vanwege de overtreding van een aantal vergunningvoorschriften alsmede van een aantal...
Datum uitspraak: 15-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid gemeente -die in de jaren '80 enige tijd eigenaar is geweest- van met asbest vervuilde industriegrond: Neen, vergelijking met HR 24/3/2006, NJ 2007, 377 gaat niet op.
Datum uitspraak: 10-10-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Besluit waarbij een vergunning als bedoeld in art. 8.1, lid 1, aanhef en onder a en c, van de Wm (oud) is verleend voor het oprichten en in werking hebben van een landbouwbedrijf met een...
Datum uitspraak: 18-11-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Milieu-aansprakelijkheid (art. 6:175, 6:176 en 6:162 BW). Aansprakelijkheid van eigenaar rioolwaterzuiveringsinstallatie voor schade aan omringende percelen. Vordering afgewezen.
Datum uitspraak: 30-9-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Staatsaansprakelijkheid; onrechtmatige overheidsdaad; schadeclaim na massa-explosies in vuurwerkopslag; kenbaar risico; UN-classificaties. Bij beoordeling van de rechtmatigheid van het...
Datum uitspraak: 22-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

CMI-brand; gezag van gewijsde; goede procesorde; subrogatie verzekeraars; causaliteit; overheidsaansprakelijkheid voor onvoldoende handhaving; handhavingsplicht; beleidsvrijheid; relativiteit;...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature