Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

8 Rechterlijke Uitspraken

8 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bouwvergunning.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gesteld noch gebleken is dat partijen vóór of ten tijde van de totstandkoming van de koopovereenkomst zich op enigerlei wijze hebben uitgelaten over de mogelijkheid van...
Datum uitspraak: 14-4-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging bij stationsemplacement te Groningen.
Datum uitspraak: 29-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering van NS Vastgoed tot verhaal van saneringskosten afgewezen, omdat niet aannemelijk is geworden dat de kosten ten laste van NS Vastgoed zijn gekomen.
Datum uitspraak: 1-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Na koop woning gebleken ernstige bodemverontreiniging; mededelingsplicht/onderzoeksplicht; verontreiniging aan verkoper (redelijkerwijs) bekend?; nonconformiteit, dwaling;...
Datum uitspraak: 22-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen handhaving in bezwaar van binnenplanse vrijstelling voor project Calypso. Het bezwaar van het bewonersplatvorm is terecht niet-ontvankelijk verklaard. Het beroep van de...
Datum uitspraak: 31-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het gaat in deze zaak om de vraag of de bepalingen van het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003, voor zover daarin is verwezen naar zogeheten NEN-normen, een algemeen...
Datum uitspraak: 20-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bodemverontreiniging (asbest); uitleg koopovereenkomst, non-conformiteit.
Datum uitspraak: 9-2-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 5.2 Wet milieubeheer. Besluit luchtkwaliteit 2005. Uitleg reikwijdte. Is het ingebruikstellen door de Gemeente van de Hoofdweg onrechtmatig jegens [geïntimeerden]? Niet voldoende...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature