Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

15 Rechterlijke Uitspraken

15 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden dringend eigen en gebruik.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 28-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarentuchtrecht, bewijsregels. Stelling niet aannemelijk dat getracht is toestemming te verkrijgen. De printer was Rijkseigendom en er was geen toestemming. De stellige indruk dat...
Datum uitspraak: 18-12-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens toerekenbaar plichtsverzuim. Anti-kraakwoning. Voldoende feitelijke grondslag dat betrokkene, zonder vooraf het hoofd van de afdeling te raadplegen, over een politiek...
Datum uitspraak: 23-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Gerezen twijfel aan de integriteit kunnen de schorsingsbesluiten dragen. Inzien van vertrouwelijke bestanden zijn niet vast komen te staan, evenmin als het opmaken van valse facturen....
Datum uitspraak: 13-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag. Overwegingen van voorzieningenrechter van de rechtbank. Nader besluit. Oorspronkelijk ingangsdatum van het ontslag? Ontslag docent Politieacademie wegens in bezit houden...
Datum uitspraak: 29-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag. Ingevolge artikel 49j, tweede lid, van het ARAR is de herplaatsingskandidaat verplicht een passende functie te aanvaarden. Situatieve arbeidsongeschiktheid. De Raad ziet niet in...
Datum uitspraak: 18-8-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag wegens verstoorde verhoudingen. Appellant heeft tijdens zijn werkzaamheden van vrijwillig politieambtenaar oneigenlijk gebruik gemaakt van informatie uit de politiesystemen....
Datum uitspraak: 6-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ontslag ambtenaar wegens verstoorde verhoudingen.
Datum uitspraak: 7-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uit geloofsovertuiging weigeren handen te schudden van mannelijke collega’s. Ontslag. Indirect onderscheid naar godsdienst. Legitiem doel. Middel passend en noodzakelijk. Het gaat bij...
Datum uitspraak: 14-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Politieregio’s Amsterdam-Amstelland en Rotterdam-Rijmond en het KLPD vorderen een verbod tot het voeren van een collectieve actie door drie politievakbonden. De voorgenomen...
Datum uitspraak: 30-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Schorsing en ontslag docente die vanwege haar geloofsovertuiging geen handen meer wilden geven aan mannen. Dringend bijzonder geval, waarin het belang van de school schorsing...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature