Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

17 Rechterlijke Uitspraken

17 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord bedrijfsongeval.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 11-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Een ambtenaar heeft recht op vergoeding van de schade die hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt doordat het bestuursorgaan zijn zorgplicht niet is nagekomen. De daarvoor...
Datum uitspraak: 11-8-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek om plaatsingsduur te verlengen van drie jaar naar zes jaar terecht afgewezen. Nu vaststond dat appellant niet meer aan het IBT-vereiste kon voldoen, mocht de minister verlenging...
Datum uitspraak: 14-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijke disciplinaire straf van ontslag. Toerekenbaar plichtsverzuim bestaande uit onder andere het ophalen van handtekeningen ten behoeve van een privé-aangelegenheid, het...
Datum uitspraak: 28-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Geen schending zorgplicht en geen onrechtmatig handelen. De minister heeft aangetoond dat de gebruikte opblaasbare hindernisbaan niet ondeugdelijk en gevaar zettend was en niet...
Datum uitspraak: 24-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vaststelling bedrijfsongeval. Geen dienstongeval. Er is geen sprake van het oefenen van de uitvoering van oorlogstaken onder oorlog nabootsende omstandigheden. Met de rechtbank wordt...
Datum uitspraak: 20-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering aansprakelijkheid te erkennen. De weersomstandigheden waren op de dag van het ongeluk van appellant niet zodanig dat de minister in strijd met zijn zorgplicht heeft gehandeld...
Datum uitspraak: 17-3-1994
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Letselschade. Aangezien voor het bepalen van de vergoeding van schade als hier aan de orde - t.w. het moeten missen van de top van de linker wijsvinger t.g.v. een bedrijfsongeval -...
Datum uitspraak: 14-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De Raad deelt niet het oordeel van de rechtbank dat sprake was van een situatie als omschreven in artikel 2, zesde lid aanhef en onder a, van het Besluit AO /IV. Het ongeval heeft...
Datum uitspraak: 18-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ongeval tijdens Groene dagen 2005. Geen sprake van 'onder oorlogsnabootsende omstandigheden in de praktijk brengen'. Activiteit aan te merken als het oefenen van een militaire...
Datum uitspraak: 15-12-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

AMAR Eiser, aangesteld als beroepsmilitair voor onbepaalde tijd heeft deelgenomen aan de "Groene Dagen 2005". Hierbij is eiser (...) ten val gekomen en heeft daarbij zijn zesde nekwervel...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature