Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

47 Rechterlijke Uitspraken

47 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenarenrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen schadevergoeding wegens schending van de zorgplicht. Appellant heeft aangetoond dat hij als werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Appellant is niet aansprakelijk voor schade...
Datum uitspraak: 29-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Strafontslag. Ernstig plichtsverzuim bestaande uit het wegmaken van 2 m³ eikenhout, eigendom van de gemeente. Appellant heeft, gevraagd naar de verdwijning van deze partij hout,...
Datum uitspraak: 14-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Betekenis vrijspraak politierechter voor ambtenarenrecht. Minder strikte bewijsregels als in strafrecht. Plichtsverzuim staat voldoende vast gelet op verklaringen controleurs...
Datum uitspraak: 14-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Met de rechtbank van oordeel geen aanleiding om de verklaring van S voor onjuist te houden. Uitlatingen wel degelijk bedreigend karakter. Geuite bedreigingen terecht als ernstig...
Datum uitspraak: 15-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verrekening te veel opgenomen verlofuren met de nog aan appellant uit te betalen bezoldiging. Eervol ontslag in verband met het accepteren van een baan bij een andere gemeente. Artikel...
Datum uitspraak: 28-5-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onbevoegdheid rechtbank. Nu de stichting niet (meer) behoort tot de openbare dienst als bedoeld in de Aw, was appellant uit hoofde van zijn dienstbetrekking geen ambtenaar in de zin van...
Datum uitspraak: 5-2-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

1) Afwijzing verzoek om een boete te betalen van € 50.000,-- wegens overtreding van de vaststellingsovereenkomst. Niet kan staande worden gehouden dat de Kamer van Koophandel artikel...
Datum uitspraak: 16-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onvoorwaardelijk ontslag. Vast is komen te staan dat appellante de haar verweten gedragingen, te weten het voor niet-zakelijke doeleinden raadplegen van vertrouwelijke gegevens, heeft...
Datum uitspraak: 24-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Zorgplicht. Herseninfarct na klap met schild tijdens oefening. Geen schriftelijke trainingsrisicoanalyse, wel mondelinge instructie over het gebruik van de wapenstok, zowel aan de groep...
Datum uitspraak: 21-10-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ambtenarenrecht Verweerder stelt dat het Sociaal Plan LUMC niet op eiseres van toepassing is en dat zij daarom niet in aanmerking komt voor de vertrekpremie, de proportionele...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature