Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

1.257 Rechterlijke Uitspraken

1.257 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De overbruggingsuitkering van betrokkene kan niet worden aangemerkt als een uit zijn dienstbetrekking met de NV voortvloeiende periodieke uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening. Het...
Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het Uwv heeft ten onrechte beslist dat werkneemster geen recht heeft op een ZW-uitkering ter hoogte van het dagloon op grond van artikel 29a, eerste lid, van de ZW . De feitelijke...
Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ten onrechte geen ziekengeld uitgekeerd aan appellant. Loondoorbetalingsverplichting werkgever? Ontbonden B.V.. Gelet op art. 2:19 en 2:19a, BW moet uit het uittreksel van de Kamer van...
Datum uitspraak: 15-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De besluiten tot herziening c.q. korting van de WIA-uitkering en de toeslag, tot terugvordering en tot opleggen van een boete zijn ten onrechte genomen. Niet gemelde onbezoldigde...
Datum uitspraak: 10-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Kernpunt is dat vermoeidheid zeker serieus wordt genomen, maar de oorzaak slechts ten dele kan worden toegeschreven aan ziekte of gebrek. Klachten niet (volledig) toe te schrijven aan...
Datum uitspraak: 8-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Terugvordering ZW en TW. Van verjaring van de vordering van het Uwv uit hoofde van onverschuldigde betaling is geen sprake. Met de rechtbank wordt geoordeeld dat het Uwv terecht is...
Datum uitspraak: 22-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Notities telefoongesprek op 28 april 2014. Geen reden om aan beschrijving van de telefoongesprekken op 6 mei 2014 van appellant aan gemachtigde te twijfelen. Melding inschakeling...
Datum uitspraak: 8-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Uwv is volledig tegemoet gekomen. Verzocht is om een integrale proceskostenvergoeding. Gelet op toelichting bij het besluit zijn er in het geval van appellant geen bijzondere...
Datum uitspraak: 22-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen en nog openstaand vakantiegeld is niet in de referteperiode vorderbaar geworden. Dit volgt uit wat appellante en werkgeefster op 30 juni...
Datum uitspraak: 1-3-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het Uwv heeft bij bestreden besluit 2 het dagloon berekend in overeenstemming met de hoofdregel voor de dagloonberekening, zoals neergelegd in artikel 3, eerste lid, van het Besluit...