Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

58 Rechterlijke Uitspraken

58 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 15-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurlijke boete wegens overtreding 4:11 Wft (door schending artikel 4:74 Wft , 8.8. Whc, 6 Colportagewet ), gebruik toezichtsbevoegdheden, functiescheiding, ambtshalve matiging wegens...
Datum uitspraak: 15-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanwijzing NZa - telefonische informatieverstrekking door zorgverzekeraars - misleiding? - onderzoek door NTS NIPO - medewerkers van NTS NIPO zijn geen toezichthouders - controle...
Datum uitspraak: 12-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 november 2012 heeft de inspecteur aan de stichting Stichting Ruwaard van Puttenziekenhuis (hierna: het ziekenhuis) het bevel gegeven dat de tot het ziekenhuis...
Datum uitspraak: 25-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek versnelde afschrijving, nieuwbouw ziekenhuis, kapitaallasten
Datum uitspraak: 28-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet tarieven gezondheidszorg Medisch-specialisten
Datum uitspraak: 18-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden besluiten van 21 maart 2006 heeft het College toezicht op de zorgverzekeringen (hierna: het CTZ), rechtsvoorganger van de NZa, aan ZKA een aanwijzing gegeven de...
Datum uitspraak: 14-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 december 2009 heeft het Cvz, omdat haar reserve Ziekenfondswet (hierna: ziekenfondsreserve) 2005 het wettelijke maximum ten bedrage van € 144.586.510,00 met €...
Datum uitspraak: 23-11-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 2 april 2010 heeft het college de aan Agis toegekende zogenoemde ex ante vereveningsbijdrage Zorgverzekeringswet 2010 herzien en haar € 1.984.549.243,00 toegekend....
Datum uitspraak: 9-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluiten van 14 februari 2005 heeft College toezicht zorgverzekeringen (hierna: het CTZ) aan de onderlinge waarborgmaatschappijen met uitgesloten aansprakelijkheid "OWM Amicon...
Datum uitspraak: 16-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 december 2005 heeft het College van toezicht op de zorgverzekeringen (hierna: CTZ) een verzoek van appellante om gebruik te maken van zijn toezichtsbevoegdheden ten...