Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

58 Rechterlijke Uitspraken

58 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 15-7-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurlijke boete wegens overtreding 4:11 Wft (door schending artikel 4:74 Wft , 8.8. Whc, 6 Colportagewet ), gebruik toezichtsbevoegdheden, functiescheiding, ambtshalve matiging wegens...
Datum uitspraak: 15-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanwijzing NZa - telefonische informatieverstrekking door zorgverzekeraars - misleiding? - onderzoek door NTS NIPO - medewerkers van NTS NIPO zijn geen toezichthouders - controle...
Datum uitspraak: 12-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 21 november 2012 heeft de inspecteur aan de stichting Stichting Ruwaard van Puttenziekenhuis (hierna: het ziekenhuis) het bevel gegeven dat de tot het ziekenhuis...
Datum uitspraak: 25-11-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing verzoek versnelde afschrijving, nieuwbouw ziekenhuis, kapitaallasten
Datum uitspraak: 18-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij onderscheiden besluiten van 21 maart 2006 heeft het College toezicht op de zorgverzekeringen (hierna: het CTZ), rechtsvoorganger van de NZa, aan ZKA een aanwijzing gegeven de...
Datum uitspraak: 14-9-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 december 2009 heeft het Cvz, omdat haar reserve Ziekenfondswet (hierna: ziekenfondsreserve) 2005 het wettelijke maximum ten bedrage van € 144.586.510,00 met €...
Datum uitspraak: 22-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 mei 2009 heeft het college vastgesteld dat het maximum van de reserve uitvoering AWBZ voor het jaar 2006 voor de besloten vennootschap OZ Zorgkantoor B.V. met €...
Datum uitspraak: 28-7-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet tarieven gezondheidszorg Medisch-specialisten
Datum uitspraak: 9-1-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 mei 2005 heeft de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot...
Datum uitspraak: 16-8-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 7 maart 2005 heeft verweerder een aanvraag van appellante om haar toe te laten als instelling voor ondersteunende begeleiding, afgewezen.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature