Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

22 Rechterlijke Uitspraken

22 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 26-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beklag, beslag. OM-cassatie. Kennelijk heeft de Rb tot uitgangspunt genomen dat het i.c. gaat om een art. 94 Sv beslag. De overwegingen houden niet kenbaar in dat de Rb de bij een...
Datum uitspraak: 29-1-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Invloed schulden op draagkracht. Door onderhoudsplichtige onvoldoende inzicht geven in financiële positie; art. 21 Rv. Invloed eigen...
Datum uitspraak: 29-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. WSNP. Afwijzing door rechter-commissaris van verzoek saniet. Beschikking in de zin van art. 316 lid 2 Fw; geen hoger beroep mogelijk, art. 315 lid 2 Fw.
Datum uitspraak: 29-3-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WSNP. Door rechter-commissaris na beëindiging schuldsanering met schone lei aan bewindvoerder verleende toestemming tot aangaan schikking ter zake van tot de boedel behorende...
Datum uitspraak: 17-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek wijziging kinderalimentatie, art. 1:401 BW. Afwijzing op grond van bepaling in echtscheidingsconvenant; geen draagkrachtberekening overgelegd.
Datum uitspraak: 10-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 RO. Verzoek tot wijziging kinderalimentatie op de voet van art. 1:401 BW. Draagkracht. Woonlasten onredelijk hoog?
Datum uitspraak: 7-9-2012
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 RO. Familierecht. Echtscheiding. Vaststelling partneralimentatie.
Datum uitspraak: 1-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

WSNP. Beëindiging van toepassing van schuldsaneringsregeling. Bovenmatige schulden doen of laten ontstaan in de zin van art. 350 lid 3 onder d F.? (art. 81 RO).
Datum uitspraak: 21-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 RO. WSNP. Beëindiging toepassing schuldsaneringsregeling zonder schone lei; artt. 352, 354 F.
Datum uitspraak: 21-1-2011
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Familierecht. Afwijzing verzoek tot betaling van partneralimentatie wegens onvoldoende draagkracht. (81 RO)

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature