Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

30 Rechterlijke Uitspraken

30 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteder.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-3-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Meervoudige onderhandse aanbesteding. Heeft het Kadaster onrechtmatig gehandeld door een hem bekende partij niet uit te nodigen voor het doen van een offerte?...
Datum uitspraak: 3-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Private aanbesteding. Inrichting aanbestedingsprocedure; contractsvrijheid. Partijen in beginsel vrij om toepasselijkheid gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel uit te sluiten....
Datum uitspraak: 3-5-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Private aanbesteding. Inrichting aanbestedingsprocedure; contractsvrijheid. Partijen in beginsel vrij om toepasselijkheid gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel uit te sluiten....
Datum uitspraak: 7-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Europese openbare aanbestedingsprocedure. Rechtmatigheid uitsluiting van inschrijving wegens door OPTA geconstateerde overtreding nadat gunningsbeslissing was meegedeeld. Fundamentele...
Datum uitspraak: 8-6-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 RO. Schadevordering. Beroepsfout advocaat bij begeleiding aanbesteding?
Datum uitspraak: 6-4-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 RO. Europese aanbesteding. Art. 6:248 lid 2 BW. Weigering van na gunning voorgestelde alternatieve uitvoering opdracht naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
Datum uitspraak: 17-9-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verbintenissenrecht. Vordering tot ontbinding en schadevergoeding. Nakoming blijvend onmogelijk? In geval nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, voor bevoegdheid tot...
Datum uitspraak: 2-10-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Aanneming van werk. Prijsaanpassing als bedoeld in art. 7:753 lid 2 BW. Door opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens? (81 RO).
Datum uitspraak: 23-3-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Werkgeversaansprakelijkheid voor personen die buiten dienstbetrekking voor opdrachtgever werkzaamheden verrichten in uitoefening van diens beroep of bedrijf? Art. 7:658 lid 4 BW....
Datum uitspraak: 12-4-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Opzegging overeenkomst tot aanneming van werk, voor het werk verschuldigde prijs, besparingen die voor aannemer uit de opzegging voortvloeien, art. 7:764 lid 1 en 2 BW. Stelplicht en...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature