Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

77 Rechterlijke Uitspraken

77 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden dringend eigen en gebruik.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 20-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Intrekken en terugvorderen. Verzwegen onroerend goed. Steekproef. Legitiem doel. Geen onderscheid naar nationaliteit. Gerechtvaardigd onderscheid. Attaché niet gehandeld in strijd met...
Datum uitspraak: 1-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Oplegging maatregel. Appellant heeft niet voldoende meegewerkt aan zijn reintegratieverplichtingen.
Datum uitspraak: 19-4-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuursorgaan heeft terecht gebruik gemaakt van bevoegdheid tot verrekenen van de vergoeding van kosten bezwaar, proceskostenvergoeding, griffierecht en schadevergoeding in verband met...
Datum uitspraak: 26-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

1. Kwijtschelding fraudevordering. Kwijtschelding niet mogelijk volgens de toepasselijke beleidsregels. College beoordeelt wel of met toepassing van art. 4:84 Awb moet worden afgeweken...
Datum uitspraak: 11-1-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Nadere invulling en uitwerking boeteregime in bijstandszaken. Nadere vaststelling boete door de Raad; 6.920,- euro wordt 2.510,- euro. Grove schuld. Ernstige, aan opzet grenzende, mate van...
Datum uitspraak: 1-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoek bed, bad en brood ten onrechte niet als WMO 2015 verzoek behandeld. Onjuiste wettelijke grondslag. Beroep gegrond.
Datum uitspraak: 4-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing bijstandsaanvraag: geen verblijfstitel. Artikelen 3 en 8 van het EVRM . Samenwerkingsovereenkomst.
Datum uitspraak: 8-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Buiten toepassing laten paragraaf 7 Beleidsregels toepassing artikelen 24 en 27 WW 2006 wegens onevenredige gevolgen voor eigen risicodrager. Intrekking toekenningsbesluit WW.
Datum uitspraak: 23-6-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Centrale Raad van Beroep beslist in een viertal uitspraken van 23 juni 2015 voor het eerst over de gevolgen van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid in bijstandszaken....
Datum uitspraak: 25-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering toelating tot de maatschappelijke opvang op grond van de Wmo 2015. De Verordening Maatschappelijke ondersteuning Rotterdam 2015 of de Regeling maatschappelijke ondersteuning...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature