Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

67 Rechterlijke Uitspraken

67 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-2-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

CIZ heeft de aanvraag terecht afgewezen omdat CIZ niet bevoegd was appellante te indiceren voor zorg als bedoeld in de Wlz aangezien zij geen verzekerde is. De Raad onderschrijft de...
Datum uitspraak: 23-6-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

WW, hoofdstuk IV. Overname loon over de opzegtermijn. Vakantie tijdens de opzegtermijn. Wisselend aantal arbeidsuren. Artikel 7:610b BW. In het op grond van het rechtsvermoeden berekende...
Datum uitspraak: 27-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overname betalingsverplichtingen. Het Uwv heeft de personeelslening ten onrechte in mindering gebracht op de vergoeding aan niet opgenomen vakantiedagen over de periode van 1 maart 2012...
Datum uitspraak: 10-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verweerder heeft eiseres een uitkering betalingsonmacht op grond van de WW geweigerd. Eiseres is de partner van één van de directeuren. In dit geschil staat centraal de vraag of sprake...
Datum uitspraak: 31-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Werkloosheidswet. Faillissement, betalingsonmacht werkgever, loongarantieregeling. Artikel 62, tweede lid, van de WW . Er bestaat geen recht op overname van de loonbetalingsverplichting...
Datum uitspraak: 13-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Hoogte griffierecht. Toegang tot de rechter. Vrijstelling.
Datum uitspraak: 10-12-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Nu de geldschuld van betrokkene voortvloeit uit het besluit om de eerder vastgestelde eigen bijdrage met terugwerkende kracht te herzien, komt CAK, omdat het daarbij om de toepassing van...
Datum uitspraak: 27-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Terugvordering WW-uitkering. Gelet op de gekozen grondslag van het bestreden besluit en de inmiddels verstreken tijd, is redelijkerwijs niet meer te verwachten dat het Uwv er alsnog in...
Datum uitspraak: 16-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Intrekking en nadelige wijzging van vastgesteld pgb.
Datum uitspraak: 9-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overname betalingsverplichtingen werkgeefter na faillissement. Feitelijk aantal gewerkte uren. Omdat betrokkene zich in de situatie bevond dat zij al lange tijd wekelijks gedurende meer...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature