Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord belastingrecht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 11-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Eiseres voldoet op basis van het aantal (de facto) door haar gewerkte uren vanaf februari 2014 niet aan het in de Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap opgenomen...
Datum uitspraak: 21-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Met terugwerkende kracht herziening van eerder vastgestelde lage eigen bijdrage naar de hoge eigen bijdrage in verband met indicatie voor langdurig verblijf. CAK heeft verzuimd tijdig...
Datum uitspraak: 17-2-1999
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:
Datum uitspraak: 25-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Inkomstenbelasting; artikel 4 AWR; artikel 3, lid 6 Verdrag met Duitsland, artikel 11, lid 3, Rijnvarendenverdrag; binnenscheepvaart; thuishaven is in de staat waarmee een schip zijn...
Datum uitspraak: 8-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzekerd op grond van de AKW, Artikel 27, lid 1, Besluit inzake uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 van 24 december 1998, Stb. 746 (KB 746). De zinsnede...
Datum uitspraak: 13-10-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Er is, gelet op de overeenkomsten tussen de bewoordingen van artikel 47 van het HEU en artikel 6 van het EVRM geen aanleiding om te veronderstellen dat de uitleg van artikel 47 van het...
Datum uitspraak: 17-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 59, lid 3, Wfsv; art. 7:610 BW. Notarissen in dienst van vennootschap waarin zij middellijk aandeelhouder zijn?
Datum uitspraak: 23-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 4, lid 2, Coördinatiewet Sociale Verzekering (tekst tot en met 27 december 2000). Is bij een verlofspaarregeling (sabbatical leave) sprake van uitstel van loon(betaling) of van een...
Datum uitspraak: 25-3-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 3 Werkloosheidswet. Deelname aan televisieprogramma privaatrechtelijke dienstbetrekking ondanks andersluidende kwalificatie in de overeenkomst.
Datum uitspraak: 23-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 6 Algemene Kinderbijslagwet. Art. 8 en 14 EVRM. Art. 26 IVBPR. Koppelingswet. Kinderbijslag. Verblijfstitel. Gelijkheidsbeginsel.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature