Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

16 Rechterlijke Uitspraken

16 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord arbeidsconflict.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 3-4-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Het Uwv heeft ten onrechte geconcludeerd dat op basis van de uit de waarnemingen verkregen gegevens, in samenhang met de tijdens het onderzoek alsnog door appellant...
Datum uitspraak: 15-12-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Ernstig arbeidsconflict. De Raad acht aannemelijk dat de arbeidsongeschiktheid van appellante zodanig van invloed is geweest op haar gedrag dat, mede bezien in het licht van de...
Datum uitspraak: 27-5-2011
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Het Uwv heeft geen onderzoek gedaan naar de omvang van en de verdiensten uit de werkzaamheden als zelfstandige. In dit geval waren bij het einde van de wachttijd en in...
Datum uitspraak: 2-7-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering. Verwijtbare werkloosheid? Geen noodzaak de kantonrechter te verzoeken om arbeidsovereenkomst te ontbinden? Ontwrichting...
Datum uitspraak: 12-8-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uwv heeft loonsanctie naar aanleiding van bezwaar van werkgever herroepen, op de grond dat niet is komen vast te staan dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn...
Datum uitspraak: 12-7-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos. Valt de werkloosheid betrokkene in overwegende mate te verwijten?
Datum uitspraak: 12-9-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Toekenning gedeeltelijke WAO-uitkering. Indienen stukken binnen 10 dagen termijn. Eerst in hoger beroep deugdelijke motivering.
Datum uitspraak: 9-1-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Weigering WW-uitkering aan zelfstandige. Weigering WW-uitkering. Beschikbaarheid arbeidsmarkt.
Datum uitspraak: 24-2-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toekenning loongerelateerde WGA-uitkering. De Raad ziet in de door de bezwaarverzekeringsarts genoemde informatie van de behandelend sector en in het bijzonder de vermelde brief van 27...
Datum uitspraak: 24-12-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toekennen WW-uitkering op grond van artikel 71, eerste lid, sub b, van Verordening EEG 1408 /71 (hierna: Vo. 1408/71). Een werkneemster die geen grensarbeider is en volledig werkloos is,...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature