Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

49 Rechterlijke Uitspraken

49 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden aangifte en inkomstenbelasting.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 12-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vordering wegens eigen inkomsten bestaande uit zowel Nederlandse als buitenlandse wezenuitkeringen en voordeel uit sparen en beleggen. Deze inkomsten naast zijn studiefinanciering...
Datum uitspraak: 29-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

WGA-vervolguitkering. Het resultaat van de wijze van berekening van het maandinkomen van appellante door het Uwv is noch kennelijk onredelijk noch in overwegende mate onbillijk.
Datum uitspraak: 16-9-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag studiefinanciering. Appellant heeft de Belgische nationaliteit. Appellant voldoet niet aan de voorwaarden voor toekenning van studiefinanciering. Geen gelijkstelling...
Datum uitspraak: 18-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het Zorginstituut mocht wel een bijdrage Zvw in rekening brengen over de jaren 2006 en 2007, maar niet over de jaren 2008 en 2009. Hoewel niet ondenkbeeldig is dat betrokkene met...
Datum uitspraak: 20-6-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Appellant heeft bij brief van 16 juni 2009 verzocht om hem een WAZ-uitkering toe te kennen. Bij brief van 24 november 2009 is namens appellant bezwaar gemaakt tegen het uitblijven van...
Datum uitspraak: 25-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vordering wegens meerinkomen. Afwijzing verzoek onderbreking studiefinanciering met ingang van de maand waarin het toetsingsinkomen in die kalenderjaren de vrije voet heeft overschreden.
Datum uitspraak: 15-4-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

1) Terugvordering bedrijfskapitaal. Het dagelijks bestuur heeft terecht heeft bepaald dat de bijstand ter voorziening in bedrijfskapitaal van appellant niet wordt verleend in de vorm van...
Datum uitspraak: 9-7-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verrekening belastingteruggave met de lopende bijstandsuitkering. De belastingteruggave is niet aan te merken als inkomen of een periodieke uitkering als bedoeld in artikel 295, tweede...
Datum uitspraak: 3-5-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Tussenuitspraak. Anticumulatie wegens verworven inkomsten. Mededirecteur aannemingsbedrijf. Sociaal loon. Ingevolge artikel 10, derde lid, van de statuten van de vennootschap wordt het...
Datum uitspraak: 19-2-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag om bijstand. Gezamenlijk hoofdverblijf. Uitgaan van registratie als fiscale partners. Reden gecorrigeerde fiscale aanslag. Appellant heeft bijstand ingevolge de WWB...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature