Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

13 Rechterlijke Uitspraken

13 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord aanbesteden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overgangsrecht Wmo 2015. Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Standaardmodules als maatwerkvoorziening. Onderbouwing van de standaardmodules.
Datum uitspraak: 18-5-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Overgangsrecht Wmo 2015. Huishoudelijke verzorging onder de Wmo 2015. Standaardmodules als maatwerkvoorziening. Onderbouwing van de standaardmodules.
Datum uitspraak: 13-10-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verzoeker heeft niet aangeboren hersenletsel. Verzoeker had een indicatie op grond van de Awbz voor 1 uur begeleiding per week. Verzoeker betaalde hiervoor een eigen bijdrage per 4 weken...
Datum uitspraak: 22-7-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Herziening pgb voor hulp in de huishouding. Het college was bevoegd een uurtarief vast te stellen. Uit de toelichting blijkt overtuigend dat artikel 21a van de Wmo beoogt te...
Datum uitspraak: 13-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wmo. Huishoudelijke verzorging. Indiceren in aandachtsgebieden. PGB. De rechtbank is van oordeel dat door het indiceren in aandachtsgebieden voor zwaar huishoudelijk werk, licht...
Datum uitspraak: 23-12-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wmo Emmen Individueel of algemene voorziening De algemene voorziening schoonmaakondersteuning van de gemeente Emmen is aan te merken als een individuele voorziening in de zin van de Wmo....
Datum uitspraak: 17-11-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eigen bijdrage zorg. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en int. Het College kan ter zake van deze rechtsvaststelling niet als belanghebbende worden aangemerkt, omdat dit een...
Datum uitspraak: 29-8-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uurtarief persoonsgebonden budget. Uit de tussenuitspraak ( LJN BQ0386 ) vloeit voort dat bestreden besluit 1 dient te worden vernietigd. De rechtbank heeft dat niet onderkend....
Datum uitspraak: 30-11-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aanbestedingsrecht. Gemeente Zwolle c.s. hebben jegens Stichting Icare terzake de aanbesteding van huishoudelijke hulp in het kader van Wet maatschappelijke ondersteuning op...
Datum uitspraak: 17-11-2009
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huishoudelijke verzorging. Vaststelling persoonsgebonden budget. Compensatieplicht. Omvang geding. Uurtarief huishoudelijke verzorging.

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature