Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

7 Rechterlijke Uitspraken

7 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden disciplinair en ontslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 27-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank van oordeel dat concierge op openbare scholengemeenschap zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Beroep tegen opgelegd strafontslag ongegrond.
Datum uitspraak: 27-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank van oordeel dat hoofd financiƫle administratie bij een openbare scholengemeenschap zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Beroep tegen opgelegde strafontslag...
Datum uitspraak: 17-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Beroep gegrond tegen primair disciplinair ontslag en subsidiair ongeschiktheidsontslag wegens niet melden dat eisers echtgenote sollicitant was voor functie in MT, waarvan eiser ook deel...
Datum uitspraak: 8-1-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebieden:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ziekmelding als gevolg van toenemend conflict met werkgever Na vertrouwensbreuk wordt groepsleerkracht overgeplaatst. Na niet verschijnen op het werk wordt maatregel opgelegd en wordt...
Datum uitspraak: 17-8-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beschikking inzake conflict directeur en bestuur basisschool in Zeist. Inzake geschil tussen directeur en bestuur wordt ter zitting aangegeven dat door het ontstane conflict een...
Datum uitspraak: 10-10-2007
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Plichtsverzuim. Strafontslag. Geen bezwaar gemaakt tegen ontslagbesluit. Weigering WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering: verwijtbaar werkloos.
Datum uitspraak: 25-1-2010
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij de beoordeling of de ambtenaar de in artikel 125a van de AW neergelegde norm heeft overschreden, dient een zekere voorzichtigheid in acht te worden genomen, omdat in deze bepaling...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature