Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

161 Rechterlijke Uitspraken

161 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord ambtenaar.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 22-7-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 oktober 2007 heeft de Stichting Participatiefonds (hierna: het Participatiefonds) het verzoek van de stichting Stichting Joodse Scholengemeenschap Joods Bijzonder...
Datum uitspraak: 18-2-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 14 juni 2007 heeft de stichting Stichting Participatiefonds (hierna: het Participatiefonds) het verzoek van de stichting Stichting Scholengroep Den Haag Zuid West...
Datum uitspraak: 27-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank van oordeel dat concierge op openbare scholengemeenschap zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Beroep tegen opgelegd strafontslag ongegrond.
Datum uitspraak: 25-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Op basis van een adviesnota van 8 januari 2008 (kenmerk SOW/474950) heeft het college van burgemeester en wethouders van Soest (hierna: het college) in zijn vergadering van 15 januari...
Datum uitspraak: 15-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 13 november 2008 heeft appellant (hierna: het college) een verzoek van [wederpartijen] (hierna: [wederpartij]) om vergoeding van de kosten van het vervoer van hun dochter...
Datum uitspraak: 17-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 19 juni 2007 heeft de stichting Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs (hierna: het Participatiefonds) het verzoek van de vereniging Vereniging Christelijk...
Datum uitspraak: 20-5-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De gemeente weigert de bekostiging van huisvestingsvoorzieningen van een school. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt daartegen bezwaar. De gemeente besluit dat...
Datum uitspraak: 9-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluiten van 29 mei 2008 heeft het Participatiefonds de verzoeken van Marenland om vergoeding van de uitkeringskosten die, voor zover thans van belang, voortvloeien uit het ontslag...
Datum uitspraak: 23-6-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 28 februari 2000 heeft de Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening Nederland (hierna: de Algemene Directie) de aan Zadkine voor het jaar 1997 voor het project...
Datum uitspraak: 5-3-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bij brief van 21 februari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem (hierna: het college) aan de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland...