Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

21 Rechterlijke Uitspraken

21 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord erfgenamen.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 18-12-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Invordering. Art. 49, lid 1, IW 1990. Bestuurdersaansprakelijkheid voor de belastingschulden van een rechtspersoon die wegens gebrek aan baten op het tijdstip van zijn ontbinding is...
Datum uitspraak: 11-5-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Kennelijk onbehoorlijk bestuur door jarenlang hoge managementvergoedingen uit te laten betalen zonder titel; onvoldoende optreden daartegen van bestuurders. Causale verband met...
Datum uitspraak: 27-4-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Procedure over rechtsgeldigheid van ontslag als bestuurders van Stichting De Nollen enerzijds en rectificatie van uitlatingen anderzijds. Wijziging statuten, vernietiging...
Datum uitspraak: 15-5-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Ondernemingskamer heeft bij arrest van 15 mei 2008 de uitkoopvordering van RFS Holdings B.V. tegen de overige aandeelhouders van ABN AMRO Holding N.V. toegewezen.
Datum uitspraak: 23-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het bestuur van een stichting heeft een besluit tot statutenwijziging genomen, in die zin dat daarin een kwaliteitszetel wordt opgenomen. Voordat dit besluit bij notariele akte is...
Datum uitspraak: 29-6-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitkoopprocedure. Bij arrest van 29 juni 2006 heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen door drie deskundigen naar de waarde van de over te dragen aandelen in het geplaatste...
Datum uitspraak: 15-8-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschap met twee vennoten die tot doel heeft het gezamenlijk exploiteren van een asfaltmenginstallatie. Één der vennoten ontvangt buiten de andere vennoot om korting op...
Datum uitspraak: 14-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsrecht. Onbevoegde vertegenwoordiging? Strekking art. 2:256 BW. Voor toepassing art. 2:256 niet vereist dat zeker is dat rechtshandeling daadwerkelijk tot benadeling...
Datum uitspraak: 14-10-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsrecht. Onbevoegde vertegenwoordiging? Strekking art. 2:256 BW. Voor toepassing art. 2:256 niet vereist dat zeker is dat rechtshandeling daadwerkelijk tot benadeling...
Datum uitspraak: 5-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bakkersbedrijf dat door een v.o.f. werd gedreven moet met verlies worden gestaakt na overlijden van een van de twee vennoten. Vermogen van de overblijvende vennoot en van de erven wordt...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature