Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

22 Rechterlijke Uitspraken

22 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden dringend eigen en gebruik.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 7-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Rechtspersonenrecht. Vereenzelviging. Onttrekking vermogen aan verhaal. Misbruik of profiteren van identiteitsverschil. Ongerechtvaardigde verrijking door onttrekking. Toerekening...
Datum uitspraak: 13-1-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Contradictoir. Nietige opzegging door coöperatie van lidmaatschap en overeenkomst met een aangesloten huisarts. Opzegging is ultimum remedium. Eiser heeft zich aangesloten bij een...
Datum uitspraak: 24-11-2015
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

tegenstrijdig belang; bewijs valse handtekening goedkeuring vooraf vragen aan raad van commissarissen en/of aandeelhoudersvergadering
Datum uitspraak: 18-8-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid, artikel 2:248 lid 1 en lid 2 BW .
Datum uitspraak: 22-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Toepasselijk recht: Een in de legitieme stelling in een onder het oude erfrecht opgemaakte uiterste wil, waarbij de nalatenschap onder het huidige recht is opengevallen - zoals de...
Datum uitspraak: 15-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erfrecht. Uitleg uiterste wilsbeschikking (art. 4: 46 BW). Echtgenoot erflaatster, aan wie ook het recht van gebruik en bewoning is gelegateerd, op grond van keuzelegaat gerechtigd om...
Datum uitspraak: 23-11-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Onrechtmatige daad. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder anders dan voor tekortkoming of onrechtmatig handelen vennootschap door onbehoorlijke taakvervulling; maatstaf; niet vereist...
Datum uitspraak: 3-5-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Ondernemingskamer heeft ABN AMRO verboden (verdere) uitvoering te geven aan de met Bank of America Corporation gesloten overeenkomst tot verkoop van ABN AMRO Bank North America...
Datum uitspraak: 12-12-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid / Aansprakelijkheid aandeelhouder / Aansprakelijkheid accountant.
Datum uitspraak: 25-1-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Appartementsrecht. Schotelantenne op balkon eigenaar VvE. Strijd met EVRM?

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature