Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

9 Rechterlijke Uitspraken

9 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord betalingsonmacht.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 9-9-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid bestuurder stichting. Wetenschap betalingsonmacht aangenomen. Tegenvallende kaartverkoop bij eenmalig evenement.
Datum uitspraak: 23-5-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Aansprakelijkheid (enig) indirect bestuurder gefailleerde dochtervennootschap; art. 6:162 BW. Substantiële betalingen aan moedervennootschap ten behoeve van managementfees. Benadeling...
Datum uitspraak: 19-1-2013
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Forse verliezen particuliere belegger / investeerder in vastgoedfondsen. Aansprakelijkheid beleggingsadviseur en notaris wegens schending zorgplichten. Causaal verband, eigen schuld en...
Datum uitspraak: 16-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Voortzetting van LJN BY3299 Onrechtmatige daad vennootschap door onbetaald laten huurpenningen andere vennootschap. Ook bestuurder aansprakelijk. zie ook HR LJN BV1453
Datum uitspraak: 30-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bestuurdersaansprakelijkheid, vernietiging ex 2:204c Bw,, volstorting aandelen, selectieve betaling.
Datum uitspraak: 26-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verbintenissenrecht. Aansprakelijkheid bestuurder voor schade als gevolg van door hem bewerkstelligd toerekenbaar tekortschieten in nakoming van overeenkomst door vennootschap. Schending...
Datum uitspraak: 7-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Betekenis van verklaring ex art. 304 lid 1 sub f BW voor de aansprakelijkheid van de moedermaatschappij voor de verplichtingen van de – inmiddels failliete - dochtermaatschappij tot...
Datum uitspraak: 29-5-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De verplichte notariële tussenkomst bij de vestiging van hypotheekrechten vindt onder meer haar rechtvaardiging in de bescherming van de belangen van een of meer doorgaans niet...
Datum uitspraak: 14-9-2007
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Enquêteprocedure; onmiddellijke voorziening. Uitstoting minderheidsaandeelhouders via fusie niet in strijd met art. 2:8, 2:92, 2:92a, 2:201 en 2:201a BW en met art. 1 Eerste Protocol bij...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature