Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

32 Rechterlijke Uitspraken

32 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord huurtoeslag.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 29-1-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Invloed schulden op draagkracht. Door onderhoudsplichtige onvoldoende inzicht geven in financiële positie; art. 21 Rv. Invloed eigen...
Datum uitspraak: 27-10-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De man toont zijn stelling dat hij niet in staat is betaalde arbeid te verrichten onvoldoende aan. Gelet op het arbeidsverleden en de leeftijd van de man, wordt hem een redelijke termijn...
Datum uitspraak: 16-12-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Curatele; machtigingsprocedure; verzoek machtiging tot storting vermogen rechthebbende als aandelenkapitaal in vennootschap; onttrekking aan het met wettelijke waarborgen omklede stelsel...
Datum uitspraak: 8-12-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Toetsing artikel 1:401 lid 5 BW : totstandkoming echtscheidingsconvenant met grove miskenning van de wettelijke maatstaven ? Verzoek ook in hoger beroep afgewezen.
Datum uitspraak: 3-12-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Conform de uitspraak HR 9 oktober 2015 is het kindgebonden budget aangemerkt als inkomen van de verzorgende ouder en als zodanig meegenomen bij de draagkracht. Daarbij wordt geen...
Datum uitspraak: 29-9-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Partneralimentatie. Convenant. Grove miskenning van de wettelijke maatstaven (behoefte vrouw). Partijen zijn niet bewust afgeweken van de wettelijke maatstaven.
Datum uitspraak: 24-3-2015
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdeling huwelijksgemeenschap. Onrechtmatige daad. Materiële en immateriële schadevergoeding.
Datum uitspraak: 27-1-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ingevolge art. 1:100 BW hebben de echtgenoten een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap, zodat die gemeenschap bij helfte dient te worden verdeeld. In casu geen afwijking van deze...
Datum uitspraak: 22-7-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Bijdrage van de vader aan een kind ouder dan 21 jaar. Uitleg convenant ouders. Dochter kan krachtens derdenbeding rechten aan deze overeenkomst ontlenen.
Datum uitspraak: 19-3-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Ex-samenwoners zonder samenlevingsovereenkomst. Gemeenschappelijke huishouding. Man vordert van de vrouw betaling van de helft van een navordering door de belastingdienst van teveel...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature