Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

25 Rechterlijke Uitspraken

25 rechterlijke uitspraken gevonden op de trefwoorden dringend eigen en gebruik.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 25-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitleg huwelijkse voorwaarden: Is artikel 7 huwelijkse voorwaarden (finale verrekening ingeval van overlijden) ook van toepassing indien de echtscheiding wel is uitgesproken maar nog...
Datum uitspraak: 5-4-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verzoek van de Raad om de GI te benoemen tot voogd over de minderjarige nu de man en de vrouw niet hebben kunnen aantonen dat de minderjarige uit de vrouw is geboren, is afgewezen.
Datum uitspraak: 4-2-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Uitsluitingsclausule in de verdelingsakte ziet niet op de verkrijging door het overlijden.
Datum uitspraak: 30-9-2014
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

bijstandsverhaal; beleidsregels van de gemeente voor de uitoefening van de bevoegdheid tot het verhaal van kosten van bijstand; vraag of het door de beleidsregels vereiste causaal verband...
Datum uitspraak: 10-10-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Beëindiging affectieve relatie en samenlevingsovereenkomst. Aflossingen uit privévermogen op hypotheek op gemeenschappelijke woning. Voldaan aan natuurlijke verbintenis? Slagende...
Datum uitspraak: 5-8-2014
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Erfeniskwestie tussen broer en zus. De rechtbank heeft de stellingen van de zus aannemelijk geoordeeld en - zonder de broer toe te laten tot tegenbewijs - geoordeeld dat de broer een...
Datum uitspraak: 2-8-2012
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verjaring en verwerking van het recht op het vorderen van kinderalimentatie.
Datum uitspraak: 13-11-2006
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Partijen zijn getrouwd geweest en gescheiden. Partijen hebben drie minderjarige kinderen. De kinderen hebben de naam van de vader als geslachtsnaam. De moeder en de kinderen zijn de naam...
Datum uitspraak: 2-7-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Huwelijkse voorwaarden. Vergoedingsrecht. Natuurlijke verbintenis. Partijen zijn op huwelijkse voorwaarden (‘koude uitsluiting’) gehuwd. Zij hebben een woning te Oosterbeek in...
Datum uitspraak: 5-3-2008
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

In het licht van de beschikking van de Hoge Raad van 23 januari 1998, NJ 1999, 707 dient vooropgesteld te worden dat het bij de bepaling van de draagkracht van de onderhoudsplichtige...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature